Skydd av skogar och vattenkällor ger resultat i Brasilien

Extrema, Brasilien, 191220 (IPS) – Den brasilianska kommunen Extrema har sedan många år bedrivit en framgångsrik miljösatsning genom att erbjuda jordägare ersättning i utbyte mot att skogar återplanteras på deras marker. Nu utökas programmet. Genom satsningen har vattenkällor kunnat skyddas. –… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mario Osava