Få afrikanska medier bevakade klimatmötet

Katowice, Polen, 181218 (IPS) ‒ Vid FN:s stora klimatmöte i Katowice i Polen nyligen fanns få afrikanska journalister på plats ‒ trots att den afrikanska kontinenten redan drabbas hårt av klimatförändringarna.

Få afrikanska journalister hade möjlighet att följa förhandlingarna på plats.

‒ Det är mycket beklagligt att mediehus runt om i Afrika måste förlita sig på nyhetsbyråer när det handlar om en fråga som är så viktig för den afrikanska kontinenten. Det är helt oacceptabelt, säger Mohammed Adow vid den brittiska hjälporganisationen Christian Aid.

Över 1 000 journalister bevakade klimatmötet i Polen. Av dessa tillhörde knappt 30 reportrar afrikanska redaktioner.

IPS kontaktade några av de afrikanska journalister som hade registrerat sig men som inte hade möjlighet att delta.

‒ Jag var inställd på att bevaka klimatmötet, men hade inte möjlighet att åka eftersom jag inte hade någon som kunde betala för det, säger Elias Ngalame, journalist från Kamerun som bland annat tilldelades Africa Climate Change and Environment Reporting Award år 2013 och som sedan dess bevakat alla klimatmöten.

Samma sak upprepades av Michael Simire, en erfaren miljöjournalist från Nigeria.

Det fanns endast fyra journalister från Östafrika på plats för att bevaka klimatmötet i Katowice ur sina lokala perspektiv.

Många afrikanska medieorganisationer har inte råd att skicka journalister till internationella möten. Ibland handlar det också om att lokalbevakningen prioriteras.

‒ De flesta människor, särskilt de som bor i byar som redan är drabbade av klimatförändringarna, har inte tid eller möjlighet att läsa och ta till sig information från vetenskapliga rapporter, specialiserade sajter eller FN:s klimatpanel IPCC. De lyssnar på radio, ser på tv och läser tidningar i stället, säger Mithika Mwenda, vid Pan African Climate Justice Alliance, som samlar organisationer från civilsamhället i olika afrikanska länder

Pan African Climate Justice Alliance gav fyra afrikanska journalister möjlighet att bevaka mötet.

Mithika Mwenda framhåller att det finns ett stort antal afrikanska journalister som bevakar pågående klimatförändringar i sina respektive länder.

‒ Det är viktigt att de finns på plats vid dessa förhandlingar så att vi inte får rapporter från reportrar som har väldigt lite kunskap om vår kontinent, säger han.

Isaiah Esipisu