De vill se världens regeringar enas kring ambitiösa klimatåtgärder

New York, 180919 (IPS) – Deltagare vid ett stort möte i San Francisco kräver handlingskraft i klimatfrågan. Frustrationen växer i brist på åtgärder.

Under förra veckan möttes ledare från det civila samhället, lokalpolitiker och investerare i Kalifornien vid Global Climate Action Summit för att sätta fokus på klimathotet och sporra regeringar att höja ambitionsnivån.

Kalifornien har beslutat att lagstifta om nollutsläpp till senast 2045 och Massachusetts har meddelat att delstaten planerar att bygga vindkraft ute till havs för att förse bostäder med el. Detta medan USA:s regering under president Donald Trump på många sätt går åt motsatt håll.

I juli föreslog den amerikanska miljömyndigheten, EPA, att regler kring utsläpp av koldioxid från fordon skulle luckras upp. Nyligen lade myndigheten även fram förslag om att lätta på krav om att energibolag måste övervaka och reparera metangasläckor. Det är krav som infördes av den tidigare presidenten Barack Obama. Metan är en kraftig växthusgas som bidrar till klimatförändringarna.

– Trumpadministrationen slår på olika sätt i spillror alla de åtgärder vi har infört för att hantera klimatförändringarna. Det som är viktigt med detta toppmöte är att om du tittar bortom den federala regeringen och i stället ser vad delstater och städer och den privata sektorn gör för att hantera klimatförändringarna så ser du att det fortfarande finns ett betydande engagemang, säger Ken Kimmell, ordförande för Union of Concerned Scientists.

Bara några dagar innan mötet deltog över 300 000 personer i klimatmarscher och protester runt om i världen för att uppmana lokala beslutsfattare att vidta åtgärder. De uppmärksammade bland annat stigande havsnivåer i Vanuatu, utvinning av fossila bränslen på olika håll i USA och kolbrytning i Kenya.

– Det här är en grupp människor som på många sätt ägnar sina liv för att säkerställa att en omställning görs. Att det är en global fråga hjälper dem att inse att de inte är ensamma. Kampen de för kan verka omöjlig att vinna ibland men de kan inspireras från andras arbete, säger May Boeve, chef för 350.org som arbetar för att skapa en global klimatrörelse.

Mötet i San Francisco syftade till att göra just det – sätta de lokala sammanhangen i centrum men inte bara lyfta fram lokala röster och erfarenheter utan också genom att visa alla framsteg som gjorts genom gräsrötters arbete för att visa att förändring är möjlig.

I Kina ersätts dieselbussar med eldrivna fordon i snabb takt. Snart kommer kinesiska BYD, som är världens största tillverkare av elfordon, att förse Georgia med elfordon vilket kommer hjälpa delstaten att uppnå målet med att minska utsläppen av växthusgaser.

Samtidigt påpekar May Boeve och Ken Kimmell att det går att göra mycket mer. May Boeve framhåller att Kalifornien kan minska oljeborrning och fracking. Även om produktionen har minskat är Kalifornien sjätte största råoljeproducenten i jämförelse med andra delstater.

FN:s extrainsatta klimatmöte som hölls nyligen i Bangkok kritiserades av aktivister efter att det misslyckats med att åstadkomma konkreta resultat – däribland en uppsättning riktlinjer för att kunna genomföra Parisavtalet som börjar gälla 2020 och som handlar om att den globala temperaturökningen inte ska stiga mer än 2 grader, men helst inte mer än 1,5 grader.

Bland de omstridda frågorna var klimatfinansiering – eftersom rika länder som exempelvis USA inte är beredda att bidra med pengar för att hjälpa fattiga länder att bekämpa klimatkrisen.

Ken Kimmell uttryckte förhoppningar om att Global Climate Action Summit ska ha bidragit till en ny förståelse för att det krävs snabba åtgärder och ökad motivation för att höja ambitionsnivån lokalt och nationellt.

– Vi har alla dessa olika framgångshistorier och det som är drivkraften bakom utvecklingen är teknik och innovation kombinerat med klartänkt politik, säger Ken Kimmell.

Tharanga Yakupitiyage