Tusentals i satsning på hållbart jordbruk

Jakarta, 170407 (IPS) – Sedan några år tillbaka pågår en satsning på hållbart jordbruk i Indonesien, som numera involverar många tusentals småbönder. De nya rutinerna har lett till större skördar och har stärkt många familjer som riskerar att drabbas hårt av klimatförändringarna.

Theresia Loda, 52, är entusiastisk när hon berättar om de förändringar som kom med det hållbara jordbruket.

-Mina majsskördar har mångdubblats, säger hon från sitt hem i provinsen East Nusa Tenggara, NTT.

Inom hållbart jordbruk uppmanas bönderna att i så liten grad som möjligt bearbeta jordarna. I stället för att plöja marken gräver man permanenta odlingshål och i stället för kemiska gödningsmedel används kompost. Bönderna uppmanas även att odla baljväxter och att variera sina odlingar.

Theresia Loda började med de nya metoderna i början av 2015. Sedan dess har hennes majsskördar legat på mellan 500 och 800 kilo per säsong, vilket kan jämföras med de cirka 100 kilo som hon tidigare kunde skörda.

Hon är en ensamstående mor till tio barn och berättar att hon tack vare de stora skördarna har kunnat sälja majs, vilket gjort det möjligt för henne att skicka barnen till skolan.

Häromåret kunde hon tack vare inkomsterna från majsen köpa in griskultingar och hon har dessutom kunnat hyra ett risfält.

-Nästa vecka ska vi skörda ris från vårt fält för första gången, säger hon.

Även småbonden Mikhaela Imakulata, berättar att övergången till hållbart jordbruk resulterat i större skördar. Hon berättar familjen odlar majs, men också en lång rad av olika sorters bönor.

De båda kvinnorna ingår i en grupp på nästan 13 000 småbönder i provinserna NTT och NTB som dragit nytta av den satsning på hållbart jordbruk som lanserades av FN:s jordbruksorganisation FAO 2013. Detta för att minska de risker som ett förändrat klimat för med sig.

-Småbönder i NTT och NTB tillhör de fattigaste grupperna i Indonesien och är sårbara för klimatförändringarnas effekter, i synnerhet lång torka och bristande nederbörd, berättar Mark Smulders, som är FAO:s representant i Indonesien.

Han menar att hållbart jordbruk är en framgång på många sätt.

-Dels skyddar vi jordarna och bönderna får ökade skördar, och de står även bättre skyddade mot klimatförändringar, säger Mark Smulders.

Data från FAO visar att majsskördarna kan fördubblas med hjälp av hållbart jordbruk. Runt 37 procent av alla små barn i Indonesien beräknas ha drabbats av hämmad tillväxt på grund av undernäring.

En annan del av FAO-satsningen handlar om något som kallas “mina padi”, där fiskodlingar kombineras med risodlingar. Sigit Paryono, från distriktet Sleman, berättar att familjen fått betydligt högre inkomster sedan han gick med i satsningen för två år sedan.

-Jag har kunnat skicka mina två barn till universitetet, säger han.

Pramono, som är chef för jordbruksmyndigheten i Sleman, säger att fiskens avföring fungerar som gödsel för risplantorna, medan olika sjuka delar av växterna äts upp av fisken.

-Det gör att odlarna inte behöver bekämpningsmedel eller kemisk gödning, säger Pramono.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Kanis Dursin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *