Rätten till information stärks i Sri Lanka

Colombo, 170221 (IPS) – En ny lag som stärker mediernas och medborgarnas rätt att få fram offentlig information har införts i Sri Lanka. Förfrågningar om att få ut information har strömmat in.

Att den nya lagen börjat gälla har inte föregåtts av någon pr-kampanj från regeringens sida, vilket är ovanligt i Sri Lanka där politiker ofta tar tillfället i akt att uppmärksamma beslut.

Enligt landets medieminister Gayantha Karunathilaka kommer den nya lagen, kallad right to information act, RTI, att förändra hur landet styrs.

-Det blir detsamma som att sätta ut myndigheterna i en glasmonter, säger han.

Det har strömmat in krav på att få ut information i enlighet med den nya lagen. Rajan Ramanayake, tidigare skådespelare och nu vice minister för social välfärd, har begärt ut mängder med uppgifter.

-Den här lagen kommer avslöja allt om politikerna, oavsett partitillhörighet, säger han.

Hans förfrågningar gäller tillstånd för barer, sandtag, taxfreebutiker, bensinstationer och mark som erbjudits parlamentsledamöter och anställda vid lokala myndigheter. Rajan Ramanayake har också begärt ut information om tillstånd och villkor för tv-kanaler.

Enligt webbsidan RTIWire, som följer hur lagen används, är den första omgången förfrågningar kopplade till korruption inom den offentliga sektorn, som oegentligheter i samband med upphandlingar och ministrars löner och löneförmåner.

Medborgare i de tidigare krigsdrabbade områdena i norra och östra Sri Lanka har använt lagen för att få fram information om regeringsdepartements markförvärv och om försvunna anhöriga.

Medieminister Gayantha Karunathilaka säger att den nya lagen öppnar upp hela den offentliga förvaltningen för granskning.

-Vanligtvis tas denna typ av beslut i slutet av mandatperioder. Men så har inte skett nu. Lagen kan minimera korruption, säger Gayantha Karunathilaka.

Det är regeringens andra år vid makten, av fem.

Kritiker menar dock att lagen har införts för att mildra internationell kritik när det gäller människorättsfrågor och att regeringen strävar efter att återfå förmånliga tullavtal med EU för export av textil. Det är något som EU kommer att ta ställning till inom de kommande månaderna. Sri Lanka förlorade förmånliga avtal 2010 med hänvisning till människorättsfrågor. Medieministern Gayantha Karunathilaka menar dock att det inte finns något samband.

Oppositionspartier säger att regeringen inte visar mycket engagemang när det gäller tillämpningen av lagen.

-Om de menar allvar, bör de påbörja informationskampanjer så snart som möjligt, säger oppositionspolitikern Nalinda Jayatissa.

Regeringen har ett enormt arbete framför sig med att se till att det finns personal på alla myndigheter som kan lämna ut de uppgifter som begärs ut. Personal har utbildats under de senaste månaderna men endast motsvarande nära 1,5 miljoner kronor har avsatts för genomförandet av lagen. Två veckor efter att den nya lagen börjat gälla saknades fortfarande personal. Enligt webbsidan RTIWire håller polismyndigheten fortfarande på att utse informationsansvariga.

Information om den nya lagen har inte nått ut till landsbygden. Byn Arananayake, 13 mil från huvudstaden Colombo, drabbades av ett förödande jordskred förra året. Där uppger bybor som bor i tillfälliga bostäder att de inte har nåtts av informationen att de kan begära ut uppgifter med hjälp av den nya lagen.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Amantha Perera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *