Gorillor hotas av utrotning

Honolulu, 160906 (IPS) – En av människans närmaste släktingar, de stora gorillorna, hotas av utrotning på grund av tjuvjakt. Det framgår i en ny rapport från Internationella naturvårdsunionen, IUCN.

IUCN har lanserat den senaste uppdateringen av organisationens “röda lista” över hotade djurarter i världen.

-I dag är en sorglig dag eftersom den röda listan visar att vi är på väg att utrota vår närmaste släkting, sade IUCN:s generaldirektör Inger Andersen vid en presskonferens på Honolulu där organisationens kongress pågår denna vecka. Den östliga gorillan, som lever i regnskogen i Rwanda, Uganda och Kongo-Kinshasa, har blivit överförd från kategorin hotad till allvarligt hotad – ett steg från att bli utrotad.

Gorillan som har två underarter har under de senaste två åren minskat med mer än 70 procent i antal och IUCN bedömer att det numera endast finns färre än 5 000 individer kvar. Främst hotas den av tjuvjakt. Fyra av de sex arter som ingår bland de stora aporna anses nu vara allvarligt hotade, medan de två andra, chimpanser och bonoboer är listade som hotade.

Den röda listan, som uppdateras två gånger varje år, består numera av 82 954 arter, både växter och djur, varav nästan 24 000 är utrotningshotade. Rödlistningen är världens mest utförliga informationskälla om tillståndet i naturen.

-Arter går förlorade i en snabbare takt än någonsin, säger Inger Andersen. Hon menar att den nya listan utgör en uppmaning till regeringar, forskare och allmänhet att agera för att motverka utvecklingen.

Samtidigt visar den nya listan att det även har skett framsteg. Främst gäller det utvecklingen i Kina där insatser från myndigheterna mot tjuvskytte och förstörda habitat gett vissa resultat. Det har lett till att situationen förbättrats för jättepandan, som nu betraktas som “sårbar” i stället för hotad. Enligt IUCN har jättepandorna ökat i antal bland annat tack vare ett förbättrat skogsskydd. Samtidigt varnar rapportförfattarna för att klimatförändringarna kan komma att förstöra 35 procent av jättepandornas habitat inom 80 år, vilket skulle innebära att det som uppnåtts under de senaste 20 åren skulle gå förlorat.

Guy Dinmore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *