Många vill ta del av Kubas turismboom

El Abra, Kuba, 150828 (IPS) – I början av året lättade USA sina reserestriktioner mot Kuba, och sedan dess har antalet amerikanska besökare i landet ökat snabbt. Nu hoppas allt fler kubaner att kunna få ta del av de nya intäkter som turisterna innebär.

På vägen mot Viñalesdalen, dit tusentals turister reser, ligger konstnären Miguel Antonio Remedios hus. Här finns hans konstverk till försäljning, men bostaden fungerar också som en utställningslokal där turister kan få besöka ett trähus som anses vara typiskt för trakten.

-Det skulle vara en stor fördel om de statliga researrangörerna tog med detta projekt i sina turistrutter, säger Miguel Antonio Remedios till IPS.

Hans satsning är bara en av många som inletts på det socialistiska Kuba efter att de upptinande relationerna med USA skapat en uppgång i turismen. I januari i år förenklade USA reglerna för medborgare som vill besöka Kuba. Resultatet lät inte vänta på sig – under årets första sex månader besöktes landet av knappa 89 000 amerikaner, en uppgång på 54 procent jämfört med samma period föregående år.

Sammanlagt besöktes landet under årets sex första månader av drygt 1,1 miljoner utländska medborgare, vilket tyder på att siffran för året kommer att bli högre än fjolåret, eftersom det kommer fler turister under årets senare del. Det innebär att över tre miljoner besökare förväntas besöka Kuba i år.

Miguel Antonio Remedios berättar att han skapade sitt “museum” i sitt hem, där han är född och uppväxt, med inkomster från försäljningen av sin konst. Besökare bidrar nu med frivilliga donationer. Han tycker dock att de lokala myndigheterna borde bidra med mer stöd, eftersom han skulle vilja utöka verksamheten, bland annat genom att anordna traditionella fester för besökare på helgerna.

Professor Ricardo Jorge Machado, som tidigare arbetat som rådgivare till landets politiker i turismfrågor, menar att det kommer att krävas mer av landets lokala myndigheter om Kuba ska kunna utvecklas som turistland.

-För att skapa andra turistattraktioner än sol och bad är det avgörande hur provinserna använder sina resurser och kunskaper, säger han till IPS.

Det begränsade nöjeslivet och butikernas dåliga utbud är enligt experter ett par nackdelar. Å andra sidan anses landet vara mycket tryggt och kan betraktas som en annorlunda destination i dagens globaliserade värld – eftersom de stora affärs- och matkedjor som finns på nästan alla andra platser i världen saknas här.

Nya hotell och hamnar som kan ta emot kryssningsfartyg har byggts på Kuba, samt terminaler för de färjor som inom kort kommer att börja trafikera linjen mellan Kuba och Florida i USA. Dessutom har den internationella flygplatsen i Havanna byggts ut.

Turismen är en av Kubas viktigaste inkomstkällor, och landets myndigheter tycks nu i första hand vilja satsa på en mer exklusiv turism, bland annat i form av kontroversiella golfbanor.

Ricardo Jorge Machado menar samtidigt att det fortfarande finns utrymme för ytterligare expansion inom sektorn, och påpekar att bara ett fåtal av alla turistattraktioner som finns i huvudstaden Havanna för närvarande utnyttjas fullt ut.

Samtidigt har många kubanska byar och städer som ligger bortom de upptrampade turiststråken börjat arbeta för att locka till sig utländska besökare. En av dessa städer är Camagüey i landets centrala delar, som vill locka med sina kullerstensgator, stora torg och byggnader från kolonialtiden.

-Planen är att locka hit turister genom att Camagüey blir en del i en rundresa till landets äldre städer, säger den lokala stadshistorikern José Rodríguez till IPS.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.

Ivet Gonzálezer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *