Kubanska cigarrtillverkare blickar försiktigt mot USA

San Juan y Martinez, Kuba, 150305 (IPS) – Under mer än ett halvt århundrade har de världsberömda kubanska cigarrerna varit bannlysta i USA. Men de upptinande relationerna mellan Kuba och USA har nu ökat hoppet för en öppning mot den amerikanska marknaden vilket skulle kunna innebära bättre löner för Kubas tobaksarbetare.

-Om företaget kan sälja mer, så tror jag att vi skulle få bättre löner, säger Berta Borrego.

I 30 års tid har hon sorterat och hängt tobaksblad för torkning här på ett tobaksfält i provinsen Pinar del Río på västra Kuba. Detta är en av de regioner i landet som har de bästa förutsättningarna för framställning av de bästa handrullade cigarrerna i världen. Cigarrerna utgör landets fjärde största exportvara.

Samtidigt säger Berta Borrego att det inte pratas särskilt mycket bland tobaksarbetarna om huruvida den nu finns en möjlighet för att USA handelsembargo mot Kuba, som infördes 1962, kan komma att lättas i samband med att länderna inlett en process mot förbättrade diplomatiska förbindelser.

-Men det vore bra om vi kunde komma in på den amerikanska marknaden, säger Berta Borrego.

De kubanska cigarrerna, så kallade habanos, har blivit en symbol för islossningen mellan de båda länderna. Detta sedan president Barack Obama fick en kubansk cigarr i gåva i samband med att han i mitten av december meddelade att de diplomatiska relationerna medan Kuba skulle återupptas.

En av de första åtgärder som USA vidtagit för att öka handeln och förbindelserna mellan länderna är att tillåta att amerikanska turister som besöker Kuba tar med sig rom och cigarrer till ett värde av som mest 100 dollar hem.

Försäljningen av kubanska cigarrer i amerikanska tobaksaffärer har dock förblivit förbjuden, och amerikanska företag tillåts heller inte investera i den kubanska tobaksindustrin.

Det finns över 16 000 tobaksproducenter på Kuba, varav de flesta är enskilda odlare eller kooperativ. Trots att landets tobak är den kanske bästa i världen, så är försäljningssiffrorna och produktionen låg jämfört med många andra tobaksproducerande länder.

Under förra året minskade dessutom den kubanska cigarrförsäljningen något, med en procent jämfört med föregående år, till motsvarande 3,6 miljarder kronor. Om den amerikanska marknaden skulle öppnas förväntas dock dessa siffror stiga med motsvarande ytterligare två miljarder kronor, enligt det halvstatliga företag som har monopol på försäljningen, Habanos SA.

En enda handrullad kubansk cigarr kan kosta motsvarande flera hundra kronor, och de allra finaste cigarrerna mer än så. Cigarrer av den högsta kvaliteten tar mycket lång tid att producera och kräver ett omfattande hantverk. Luis Camejo, har i 33 års tid arbetat med tobaksskördar på plantagen Rosario. Under skördesäsongen mellan oktober och mars ligger hans lön på motsvarande 400 kronor i månaden, plus en bonus som tillkommer efter att plantageägaren har sålt tobaksbladen till det statliga bolaget. Luis Camejo tjänar därmed betydligt bättre än de statligt anställda tobaksarbetarna, som bara får motsvarande drygt 150 kronor i månaden. En lön som inte räcker för att täcka arbetarnas utgifter, enligt Centret för studier av Kubas ekonomi.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.

Ivet Gonzálezer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *