Miljoner från Sverige till global fond för landrättigheter

Washington, 140922 (IPS) – Sverige satsar 100 miljoner kronor i en ny fond för erkännande av ursprungsbefolkningars landrättigheter.

Satsningen ska presenteras vid FN:s klimatmöte i New York i veckan. Fonden ska inrättas nästa år och ge stöd till ursprungsbefolkningar och samhällen som kämpar för rätt till landområden som tillhört deras förfäder. Förespråkare menar att fonden kan minska risken för konflikter kring utvinningsprojekt och ge nya verktyg i kampen mot klimatförändringar.

Rights and Resources Initiative, RRI står bakom fonden och Sverige kommer att stå för en första del av finansieringen. Pilotprojekt kommer att inledas nästa år, troligtvis i Indonesien, Kamerun, Peru och Colombia. Dessa länder står inför stora hot när det gäller skogsskövling. I Peru har nära två tredjedelar av regnskogen Amazonas upplåtits till utvinning av olja och gas i områden där 70 procent av landets ursprungsbefolkningar finns.

-Avsaknad av tydliga rättigheter att äga och bruka marken påverkar försörjningsmöjligheterna för miljontals människor och har lett till omfattande olaglig skogsavverkning. Tydlighet kring landrättigheter kommer att möjliggöra en hållbar ekonomisk utveckling och minska effekterna av klimatförändringarna samt är en viktig förutsättning för välbehövliga hållbara investeringar, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida.

Ny forskning visar att områden som lokalbefolkningar har starkt inflytande över inte skövlas på samma sätt som de områden som kontrolleras av stater eller den privata sektorn. Intakta skogar har också en dämpande effekt på ökande utsläpp av koldioxid.

-Det finns en bred enighet utan tidigare motsvarighet i den här frågan både bland regeringar, privata investerare och lokalbefolkningar. Men det har saknats ett verktyg för att stödja lokalsamhällen och dela lärdomar när det gäller landrättigheter, säger Andy White, samordnare vid RRI, till IPS.

Enligt en studie genomförd av RRI och Tebtebba, en grupp i Filippinerna som arbetar för ursprungsbefolkningars rättigheter, har exempelvis Världsbanken under det senaste decenniet avsatt endast sex procent av finansieringen för landrättigheter till konkreta åtgärder för att fastställa skogsrättigheter för lokalbefolkningar.

Enligt uppgifter från förra året hade lokalsamhällen viss form av kontroll över cirka 513 miljoner hektar skog världen över. Samtidigt fortsätter stater att göra anspråk på nästan tre fjärdedelar av världens skogar, särskilt i fattiga länder och medelinkomstländer. Mellan 2002 och 2013 infördes 24 nya bestämmelser för att i någon form stärka lokalsamhällens skogsrättigheter men endast 6 av dessa tillämpas, enligt RRI.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Carey L. Biron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *