Miljarder saknas i EU-bistånd till fattiga länder

Bryssel, 110524 (IPS) – EU-ländernas gemensamma biståndsmål missades med motsvarande 130 miljarder kronor förra året. Pengar som utlovats har i verkligheten inte kommit utvecklingsländerna till del. Det visar en rapport från paraplyorganisationen Concord där EU-ländernas bistånd granskas.

EU – som är världens största biståndsgivare – anklagas för uppblåsta budgetar, brist på öppenhet och för att misslyckas med att uppfylla sina åtaganden.

Tyskland, Italien och Spanien svarade tillsammans för ett underskott på motsvarande 85 miljarder kronor inom EU:s bistånd förra året.

-Riktat bistånd som kan förändra samhällen äventyras, sa Jean Kamau från biståndsorganisationen Actionaid i samband med att rapporten släpptes.

Hon uppmanar EU-länderna till nya åtaganden med hänvisning till de verkliga behoven och möjligheterna att göra skillnad.

-Europa har spårat ur. Gapet mellan löftena och vad som faktiskt betalats ut i bistånd visar på ett allvarligt misslyckande med att uppfylla målen, säger Nick Roseveare från det Londonbaserade nätverket Bond som arbetar för att främja utvecklingsbistånd.

Biståndsförespråkare befarar att de skakiga finanserna i flera EU-länder ska innebära ett ytterligare minskat utvecklingsbistånd. Dock har EU-ländernas ledare traditionellt betraktat biståndet som ett sätt att utöva “mjuk makt”.

EU:s biståndskommissionär Andris Piebalgs uppmanar de nationella regeringarna att leva upp till sina åtaganden och säger att det hela handlar om EU:s trovärdighet.

Det menar också Simon Maxwell vid tankesmedjan Overseas Development Institute i London.

-Vårt globala samhälle bygger på förtroenden och löften och att bryta ett löfte är det snabbaste sättet att mista förtroendet, säger han till IPS.

I Concords rapport Aidwatch framförs kritik av uppblåsta budgetar, där bistånd används till skuldlättnader, stöd till flyktingar i Europa och studentutbyten, istället för att nå fattiga nationer. Militära insatser har också påverkat utvecklingsbiståndet och lett till att nästan 30 procent av EU-biståndet avsatts för Irak, Afghanistan och Pakistan.

I rapporten framhålls också att EU-kommissionen och de nationella regeringarna rutinmässigt struntar i sina egna riktlinjer om att kanalisera mer bistånd via det civila samhällets organisationer, stötta kvinnor och uppnå de biståndsnivåer som behövs för att infria FN:s millenniemål om en halverad fattigdom i världen till år 2015.

Men det konstateras också att flera EU-länder har klarat att uppfylla EU-målen för 2010, däribland Sverige, Luxemburg, Danmark, Nederländerna, Belgien, Irland, Finland och Storbritannien.

Den årliga rapporten Aidwatch sammanställs av paraplyorganisationen Concord, som representerar 42 europeiska biståndsorganisationer. Rapporten har publicerats sedan 2006 och den senaste släpptes en vecka efter ett FN-toppmöte i Istanbul där de ekonomiskt mest svaga länderna i världen var i fokus.

Timothy Spence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *