Klusterbomber förbjuds – men tillåts i USA

Washington, 100218 (IPS) – I augusti träder den internationella konventionen som förbjuder bruket av klusterbomber i kraft. Men USA – som historiskt sett varit en av de största användarna av klustervapen – står fortfarande utanför avtalet. Förbudet avser tillverkning, lagring,… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Matthew Berger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *