Libanon: Hemska förhållande för utländska hembiträden

Beirut, 081015 (IPS) – Att ha ett utländskt hembiträde är en statusmarkör för många familjer i Libanon. Men hembiträdenas situation är ofta mycket svår och många kvinnor drivs till att begå självmord, enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Enligt HRW:s färska rapport har minst 95 utländska hembiträden avlidit i Libanon sedan i januari 2007. 40 av dödsfallen berodde på självmord, medan ytterligare 24 hembiträden avled efter att ha fallit ned från höga byggnader. I endast 14 av fallen avled kvinnorna av sjukdomar, enligt rapporten.

– Fler än ett hembiträde i veckan dör i Libanon, säger Nadim Houry, vid HRW. Houry menar att alla involverade parter – lokala myndigheter, arbetarnas ambassader, jobbagenter, samt arbetsgivarna själva nu måste ställa sig frågan hur det kommer sig att så många av dessa kvinnor drivs till att begå självmord.

De flesta av hembiträdena, som vanligtvis kommer från Sri Lanka, Filippinerna eller Etiopien, tjänar mindre än minimilönen som ligger på motsvarande drygt två tusen kronor i månaden. Enligt en undersökning som Ray Jureidini vid Amerikanska universitetet i Kairo genomförde år 2006 så uppgav fler än hälften av de intervjuade hembiträdena att de utsattes för verbala övergrepp. Hela 55 procent uppgav att de tvingades arbeta minst tolv timmar om dagen, och var femte arbetade mer än 15 timmar om dagen. Vart tredje hembiträde uppgav att de inte hade någon inplanerad ledig tid, och en mycket stor andel sa att de inte hade något privatliv alls.

Libanesiska barn med asiatiska hembiträden är en vanlig syn på Beiruts gator. Familjerna tycks lita på hembiträdena när det gäller att ta hand om deras barn, men inte när det gäller deras ägodelar. Uppskattningsvis 85 procent av hembiträdena har fått sina pass beslagtagna av sina arbetsgivare – för att förhindra att personalen stjäl av familjen och ger sig av.

I Ray Jureidinis undersökning uppgav 14 procent av de tillfrågade hembiträdena att de blivit misshandlade av sina arbetsgivare, medan sju procent sa att de utsatts för sexuella trakasserier. Utländska hemarbetare i Libanon saknar helt skyddsnät eftersom de inte omfattas av landets arbetslagar och regler för minimilöner.

Mona Alami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *