Situationen i Tibet vållade strid i FN-råd

Genève, 080326 (IPS) – Oroligheterna i Tibet blev på tisdagen oväntat föremål för en hätsk diskussion vid det pågående mötet inom FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. FN-rådet bör hålla ett särskilt möte för att diskutera de senaste händelserna… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Gustavo Capdevila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *