Framgångslöst WTO-försök att sätta hälsa framför profit

Genève, 061114 (IPS) – Doha-deklarationen om immaterialrätt och folkhälsa från år 2001 var ett lovvärt initiativ av Världshandelsorganisationen, WTO, men vid femårsjubileet ekar orden i den tomma, menar ledande ickestatliga organisationer. De politiska åtgärder som skulle följa överenskommelsen om att… Continue Reading