Kenya: Livmoderhalscancer ytterligare ett hot mot hivpositiva kvinnor

Nairobi, 221209 (IPS) – Kvinnor som lever med hiv löper en kraftigt förhöjd risk att drabbas av livmoderhalscancer. Trots att det handlar om en cancerform som går att undvika dör många kvinnor i Kenya varje år i sjukdomen. Orsaken är otillräckliga vaccinationer – och bristen på kontroller.

Damaris Anyango skrevs nyligen ut från ett sjukhus där hon behandlas för livmoderhalscancer. Hon är 50 år gammal och lever med hiv sedan tio år tillbaka. Men trots att hivdiagnosen innebär en kraftigt förhöjd risk att drabbas av livmoderhalscancer dröjde det många år innan hon fick genomföra sin första kontroll.

– När jag för många år sedan fick veta att mitt hivtest var positivt så trodde jag att livet var över. Men jag fick stöd och kunde med tiden acceptera den. Men cancerdiagnosen innebär ett nytt bakslag, säger Damaris Anyango.

Siffror från Världshälsoorganisationen visar att hiv i allt högre grad har blivit en kvinnosjukdom. I Afrika söder om Sahara gällde två av tre nyanmälda fall av hiv under förra året flickor eller kvinnor.

Det innebär att många fler samtidigt hamnar i en grupp som löper en betydligt högre risk att drabbas av livmoderhalscancer, en sjukdom som beräknas leda till runt 3 200 kenyanska kvinnors död varje år.

– De som lever med hiv löper sex gånger högre risk att utveckla livmoderhalscancer jämfört med andra, säger cancerforskaren Oscar Raymond Omondi.

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus, HPV. Oscar Raymond Omondi säger att de flesta klarar av infektionen på egen hand, medan riskerna är betydligt större för kvinnor som lever med hiv.

– De klarar det inte alltid på grund av att de har ett försvagat immunförsvar, säger han.

I Kenya innebär det att väldigt många kvinnor riskerar att drabbas. Statistik från landets hälsovårdsdepartement visar att 6,6 procent av landets kvinnor lever med hiv, medan siffran bland männen ligger på 3,1 procent.

Sjuksköterskan Mary Kamau, som arbetar med hivpatienter, menar att mycket mer borde göras för att förebygga, kontrollera och behandla alla kvinnor som löper förhöjd risk att drabbas.

– Livmoderhalscancer är ett jättestort problem i Kenya, trots att det enkelt går att förebygga. Ett av de stora problemen är bristen på kontroller, säger Mary Kamau.

Hon menar att problemen förvärras av att det är en sjukdom som bara drabbar kvinnor – men också av den utbredda fattigdomen och bristen på kunskap om både sjukdomen och hur den kan förebyggas och behandlas.

Åsikten delas av Oscar Raymond Omondi, som menar att insatserna mot hiv och livmoderhalscancer i betydligt högre grad borde länkas samman. Han understryker att hivpositiva kvinnor som drabbas av HPV riskerar att utveckla livmoderhalscancer – om inte behandling sätts in snabbt.

Mary Kamau betonar att den ökade tillgången på bromsmediciner har varit livsavgörande för många kvinnor. Samtidigt är många hivpositiva fortfarande sårbara för andra sjukdomar som riskerar att förkorta deras liv.

– Kvinnor som lever med hiv har återkommande kontakter med sjukvården. Vi behöver ta reda på varför inte vården kan erbjuda dem regelbundna kontroller av livmoderhalscancer, säger hon.

Damaris Anyango säger att vården har fungerat bra för henne när det gäller hennes hiv, och att hon fått mycket stöd. Även cancerbehandlingen har hittills fungerat bra.

Men diagnosen fick hon först efter egna påtryckningar.

– Kontrollen genomfördes efter att min dotter, som studerar till sjuksköterska, hade krävt att den skulle göras, berättar hon.

Sedan förra året erbjuds flickor i Kenya vaccinationer mot HPV inom vården, och Mary Kamau menar att det är ett steg i rätt riktning.

– Men vi måste bygga ut insatserna genom fler vaccinationer, fler kontroller och förbättrad behandling, säger hon.

Joyce Chimbi