Korruption – ett av de skadligaste och minst bestraffade brotten

Madrid, 221207 (IPS) – Korruption kan beskrivas som en brottslighet som pågår överallt, men bestraffas ingenstans. Detta trots att det handlar om en verksamhet som göder konflikter och underminerar förtroendet för rättsväsendet.

Korruption är ofta beroende av myndighetsföreträdares medverkan, konstaterar FN inför internationella dagen mot korruption, som infaller på fredag 9 december. Det är en farsot som slår hårt mot den ekonomiska utvecklingen i många länder. Detta eftersom den har en avskräckande effekt på många utländska investerare samtidigt som den gör det mycket svårare för inhemska småföretag att växa på grund av de extrakostnader korruptionen orsakar.

Världsbanken konstaterar att korruptionen utgör ett av de största problemen i kampen mot den extrema fattigdomen, och slår hårdast mot de fattiga och mest sårbara grupperna. Inom hälsosektorn leder korruptionen till att kostnaderna för att köpa in mediciner och utrustning drivs upp – vilket i sin tur göder marknader som erbjuder piratkopierade läkemedel som till och med kan vara farliga att använda.

Samtidigt visar en färsk rapport från antikorruptionsorganisationen Transparency International att många multinationella företag kan ta sig in på utländska marknader med hjälp av mutor – utan att bestraffas.

Rapportförfattarna konstaterar att det inte bara är de myndighetsföreträdare som är villiga att låta sig mutas som utgör problemet. Lika stort ansvar faller på de storföretag, vars huvudkontor ofta är belägna i länder där korruptionen är betydligt mindre utbredd, som är beredda att betala ut mutorna.

Sedan länge har det internationella samfundet kommit överens om att alla länder ska bestraffa inhemska företag som med hjälp av korruption lyckas vinna statliga upphandlingar i andra länder. Men få länder lever upp till den utfästelsen.

Världsbanken konstaterar att stora delar av den mest skadliga korruptionen aldrig skulle komma till stånd om det inte vore för institutioner som är baserade i världens rika länder. Det handlar om företag som betalar ut mutor, men också om finansiella institutioner som accepterar korrupta uppgörelser, samt alla jurister, banktjänstemän och revisorer som ser till att de illegala pengarna kan byta händer.

Baher Kamal