Demokratin på tillbakagång i världens länder

New York, 221205 (IPS) – I hälften av världens demokratier försvagades demokratin under förra året, enligt en ny rapport.

Den mellanstatliga och Stockholmsbaserade organisationen Idea uppger i sin nya rapport att försvagningarna bland annat består av begränsningar av yttrandefriheten, men också av den växande misstron mot resultaten i legitima val.

USA är ett av de länder där det enligt rapporten finns hot mot demokratin, bland annat på grund av en ökande polarisering och hot mot de medborgerliga rättigheterna.

På global nivå uppges många fler länder vara på väg mot mer auktoritära styren, än antalet länder som är på väg mot demokrati. Rapportförfattarna konstaterar också att demokratiskt valda regeringar i dag står inför mycket stora utmaningar på grund av det ryska anfallskriget i Ukraina och fler stora hotande kriser, däribland klimatförändringarna.

Andreas Bummel, ordförande för organisationen Democracy Without Borders, säger till IPS att resultaten i den nya rapporten är oroande, eftersom de bekräftar att demokratin är på tillbakagång i världen. Enligt honom har dessutom många av världens ickedemokratiska länder blivit alltmer repressiva.

– Det är uppenbart att det behövs fler insatser för att vända dessa trender. Människor över hela världen eftersträvar demokrati, säger han.

Enligt Andreas Bummel är de protester som för närvarande pågår i länder som Iran och Kina tydliga bevis för detta.

Ideas rapport lyfter fram en utveckling där allmänhetens tilltro till demokratins värde minskar. Samtidigt menar Andreas Bummel att andra studier visar att det finns ett starkt folkligt stöd för det demokratiska styrelseskicket.

– Den bristande tilltron beror i första hand på hur demokratiska regeringar sköter sig. Det viktigaste är att de säkerställer att deras politik tydligt gynnar en majoritet av befolkningarna, säger han.

Democracy Without Borders menar att det borde sammankallas till ett internationellt möte där folkliga representanter kan diskutera grundorsakerna till att den demokratiska tilltron minskar, och vilka åtgärder som krävs för att vända utvecklingen.

Andreas Bummel menar att världens demokratiska länder dessutom måste samarbeta mer kring frågan – samtidigt som FN skulle behöva tillsätta en särskild rapportör med fokus på den demokratiska utvecklingen.

I december förra året stod USA värd för världens första ”toppmöte för demokrati”. Förra veckan meddelade Joe Bidens administration att man tillsammans med Costa Rica, Nederländerna, Sydkorea och Zambia kommer att stå värd för ett nytt sådant toppmöte i slutet av mars nästa år. Mötets målsättning är enligt planerna att lyfta fram att demokratier är bäst lämpade att bemöta de akuta utmaningar världen står inför.

Ideas generalsekreterare Kevin Casas-Zamora konstaterar i den nya rapporten att världen står inför flera allvarliga kriser, däribland den växande klimatkrisen – samtidigt som demokratierna är på tillbakagång. Enligt Kevin Casas-Zamora finns det därför ett akut behov av att de demokratiska länderna agerar och visar sina befolkningar att det kan upprättas nya och innovativa samhällskontrakt – som binder medborgare närmare varandra i stället för att så splittring.

I den nya rapporten konstateras att demokrati fortsatt är det dominerande styrelseskicket i Europas länder. Men i hela 17 länder i regionen har demokratierna drabbats av en ”erodering” under de senaste fem åren, enligt rapportförfattarna.

Thalif Deen