Fler drönare ska stärka FN:s humanitära insatser

New York, 221130 (IPS) – Drönare har på senare år i allt högre grad satts in i strid – inte i minst under det pågående anfallskriget mot Ukraina. Men drönare används också av fredsbevarande styrkor, och FN-organ vill nu satsa på en utökning av den teknik som anses ha en enorm potential för olika humanitära insatser.

I en färsk rapport konstaterar FN:s befolkningsorgan UNFPA att drönare exempelvis kan skickas ut för att leverera blod till patienter på landsbygden, där det inte finns några blodbanker. Som exempel nämns situationen på landsbygden i Botswana, där mödradödligheten fortfarande är mycket hög – och där tillgången på blod kan ha en livsavgörande betydelse för kvinnor som förlorat mycket blod i samband med förlossning.

Nu är förhoppningen att drönare ska kunna bistå med att rädda livet på patienter i landet med hjälp av en ny satsning.

Joseph Chamie, som tidigare var chef för FN:s befolkningsfond, säger till IPS att FN i högre grad bör satsa på användningen av drönare i sina humanitära och fredsbevarande insatser. Samtidigt påpekar han att tekniken sannolikt kommer att bemötas med skepsis av många, eftersom drönare i så hög utsträckning också används i militära sammanhang och för olika övervakningsuppdrag.

Drönare har sedan länge använts inom FN:s fredsbevarande uppdrag i länder som Kongo-Kinshasa, Rwanda och i Uganda.

Samtidigt menar Christopher Fabian vid FN:s barnfond Unicef att en öka användning av drönare inom det humanitära utvecklingsarbetet skulle kunna få en mycket stor betydelse på flera områden.

I en intervju med UN News påpekar han att drönare kan användas för transporter av lättare material i terräng där det saknas infrastruktur, eller där vägar har förstörts. De kan även hjälpa till att lokalisera skador och var utsatta människor befinner sig, efter olika typer av naturkatastrofer, samt förmedla internetuppkopplingar till utsatta områden.

Unicef har i begränsad omfattning börjat använt sig av drönare, men planerar enligt Christopher Fabian att i betydligt högre grad börja dra nytta av de möjligheter tekniken erbjuder. Han menar att drönare i framtiden kan komma att betraktas som ett självklart hjälpmedel.

Den lilla Stilahavsnationen Vanuatu har tillsammans med Unicef inlett ett pilotprojekt i syfte att nå ut med livsviktiga vaccin till ögruppens mer avlägsna befolkningar.

Tillsammans med FN:s livsmedelsorgan, WFP, har Unicef nu bildat en arbetsgrupp i syfte att utöka användningen av drönare.

Samtidigt understryker FN-företrädare att tekniken också innebär en fara, när den utnyttjas på fel sätt.

Thalif Deen