Latinamerika: Ökat våld mot kvinnor efter pandemin

Lima, 221129 (IPS) – Studier har visat att våldet mot kvinnor ökade drastiskt i Latinamerika under coronapandemin. Den oroande utvecklingen har fortsatt även efter pandemin, uppger en av regionens främsta experter på kvinnors rättigheter.

Våldet i nära relationer har legat kvar på mycket höga nivåer i Latinamerika även efter covidkrisen. Det uppger företrädare för FN och olika kvinnoorganisationer i samband med den globala kampanjen ”16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld”, som kommer att pågå fram till 10 december, då internationella dagen för mänskliga rättigheter infaller.

Kampanjen sätter ljuset på att mäns våld mot flickor och kvinnor är det vanligaste människorättsbrott som begås i världen.

– Det går inte att fastställa någon minskning av antalet fall av könsrelaterat våld i regionen efter pandemin. Den information jag har fått in visar att nivåerna har förblivit höga, efter de kraftiga ökningar som registrerades under de föregående två åren, säger juristen Moni Pizani till IPS.

Hon kommer från Venezuela och anses vara en av regionens främsta experter på kvinnors rättigheter. Moni Pizani har tidigare haft flera höga poster inom FN och arbetar i dag för UN Womens kontor i Guatemala, det FN-organ hon tidigare var regionchef för.

Enligt henne har andelen latinamerikanska kvinnor som någon gång utsatts för våld ökat snabbt sedan pandemin bröt ut – då många kvinnor på grund av de hårda restriktionerna tvingades stanna kvar i sina hem.

UN Women har i en tidigare studie beskrivit hur covidkrisen utlöste en sådan ökning av våldet i nära relationer att de beskrev fenomenet som en ”skugg-pandemi”. Studien, som byggde på uppgifter från 13 länder i olika delar av världen, visade att nästan hälften av alla kvinnor själva hade utsatts för våld under pandemin, eller kände någon som drabbats. En stor majoritet uppgav också att de hade utsatts för ett ökat verbalt eller fysiskt våld från sin partner under krisen.

Moni Pizani påpekar att många länder i Latinamerika under pandemin genomförde åtgärder, bland annat i form av nya hjälplinjer och mobilappar, men att dessa insatser var långt ifrån tillräckliga.

Enligt FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien, Eclac, är våldet mot kvinnor ett av de allvarligaste strukturella problemen i arbetet för en ökad jämställdhet i regionen.

Mariela Jara