Afrikas länder uppmanas samverka för en ökad matproduktion

Nairobi, 221123 (IPS) – En stor majoritet av de länder som är drabbade av matbrist finns på den afrikanska kontinenten. För att stärka matproduktionen behövs det regionala satsningar samtidigt som problemens grundorsaker bemöts, enligt en ny studie.

Matbristen i Afrika är ett växande problem, som drivs på av konflikter, klimatrelaterade katastrofer och de stigande priserna på de insatsvaror som behövs inom jordbruket.

Enligt FN ligger 16 av de 24 länder i världen som är hårdast drabbade av matbrist i Afrika, och en stor majoritet av de människor som är utsatta bor på kontinenten.

Hafez Ghanem, tidigare vice Afrikachef på Världsbanken, konstaterar i en ny studie att de tilltagande klimatförändringarna innebär en risk för att det afrikanska jordbrukets redan låga produktivitet kommer att minska ytterligare i framtiden.

Han påpekar att väpnade konflikter utgör det andra stora hotet mot matproduktionen, samtidigt som tilltagande matbrist i sin tur driver på nya konflikter.

Enligt FN bor en majoritet av de afrikaner som lider brist på mat i tre länder – Kongo-Kinshasa, Etiopien och Nigeria. Hafez Ghanem påpekar att dessa tre länder också är drabbade av konflikter och sårbara för klimatförändringar.

Siffror från FN:s livsmedelsorgan, FAO, visar att Etiopien har drabbats särskilt hårt av de stigande internationella priserna på mat och bränsle – eftersom landet är så importberoende. Samtidigt påpekar Hafez Ghanem att matbristen också har ökat snabbt i de länder som ligger i regionen Sahel – Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien och Niger.

Hafez Ghanem menar att politiska ledare och civilsamhällets organisationer måste samverka för att motarbeta grundorsakerna till konflikter – genom att bemöta den sociala, politiska och ekonomiska exkluderingen av stora befolkningsgrupper.

Dessutom menar han att det krävs samlade insatser för att stärka matproduktionen i regionens länder. Hafez Ghanem understryker att det afrikanska jordbruket har lägst produktivitet i världen, samtidigt som kontinentens länder också är sämst på att investera i forskning som syftar till att utveckla jordbruket

Ett problem är att en så stor del av insatsvarorna måste importeras, vilket resulterar i höga kostnader för bönderna.

Samtidigt menar Hafez Ghanem att kontinenten har goda möjligheter att förbättra det regionala samarbetet. Han konstaterar att det afrikanska frihandelsavtal som undertecknats av alla länder i Afrika utom Eritrea innebär att det finns goda möjligheter att öka handeln mellan länderna – vilket i sin tur förbättrar förutsättningarna för nya jordbruksinvesteringar.

Joyce Chimbi