Kvinnliga bönder kämpar för att höras på COP27

Sharm el-Sheik, 221117 (SciDev.Net/IPS) – Kvinnliga afrikanska bönder drabbas hårt av de växande problem med torka och översvämningar som följt i klimatförändringarnas spår. Men på FN:s pågående stora klimatmöte är det främst vid sidoarrangemang som deras röster kan höras.

På det stora klimatmötet där världens politiska ledare har samlats för att diskutera klimatförändringarna och de skador dessa orsakar är det få som för de kvinnliga afrikanska böndernas talan.

Vid ett sidoarrangemang som anordnats av ickestatliga organisationer finns dock några av världens många kvinnliga småbönder representerade. Vissa har rest hit från länder där torka eller översvämningar gör det allt svårare för bönderna att överleva på sina odlingar.

En av dem är Mana Omar, som kommer från ett område i Kenya där många bönder nu tvingas flytta runt med förhoppningar om att regnen någon ska komma.

– Torkan dödar vår boskap dör och bristen på vatten gör det omöjligt att odla. I mitt land tvingas kvinnor bära hem vatten till sina barn och familjer, men de kan inte bära hem vatten till åkrarna också, säger Mana Omar, som grundat den lokala organisationen SASAL.

Hennes organisation gör allt vad de kan för att förbättra situationen i de områden som blivit allt torrare.

– Kvinnliga bönders röster måste höras på klimatmöten och de måste representeras i de beslut som fattas. Och det krävs finansiering för att kompensera för de skador och förluster som våra befolkningar drabbas så hårt av på grund av klimatförändringarna, säger Mana Omar.

Loureen Akinyi Awuor, som företräder Kenyas nationella bondeförbund, säger att de politiska ledarna som deltar vid det stora klimatmötet måste ta sitt ansvar.

– Det behövs många satsningar på jordbruksanpassningar för kvinnliga bönder – som dessutom borde få delta vid förhandlingsborden, säger hon.

Ormiel Maganga vid organisationen Congo Geen i Kongo-Kinshasa, berättar om hur många kvinnliga bönder upplever hur deras skördar blir allt mindre på grund av förändrad nederbörd.

Hon säger att det finns ett stort behov av satsningar för att hjälpa dessa bönder att lära sig nya odlingsmetoder.

– Bönderna har behov av att forskare utvecklar mer resistenta fröer, men de vill också ha kompensation eftersom de inte bär någon skuld för den situation de nu står inför, slår Ormiel Maganga fast.

*En längre version av denna artikel har tidigare publicerats av SciDev.Net

Rahma Diaa