Hon ska lyfta de ungas perspektiv vid COP27

Kairo, 221107 (IPS) – De ungas perspektiv måste få en stor plats vid den pågående klimatkonferensen i Egypten. Det menar Omnia El Omrani, som är COP27:s särskilda sändebud för ungdomsfrågor.

Hon kommer från Egypten, men arbetade som läkare i Miami i samband med att orkanen Irma slog till mot den amerikanska delstaten 2017. Det var när mängder av patienter i orkanens spår började strömma in på akutavdelningen som Omnia El Omrani insåg klimatfrågans allvar, säger hon.

– Det ledde till att jag blev en aktivist med fokus på folkhälsa och klimatförändringar, säger 27-åringen till IPS.

Sedan dess har hon representerat medicinstudenter och unga läkare vid flera tidigare internationella klimatmöten.

Omnia El Omrani är officiellt ungdomssändebud vid den stora klimatkonferensen som pågår i i Sharm el-Sheikh i Egypten fram till den 18 november. Värdlandet hävdar att utnämningen syftar till att lyfta fram de ungas perspektiv i alla förhandlingar och diskussioner vid COP27.

Omnia El Omrani betonar att världens unga befolkning i så hög grad som möjligt måste involveras i kampen mot klimatförändringarna – och bland de åtgärder som måste genomföras.

Samarbetsorganet Youngo, som företräder ungdomsorganisationer inom FN:s klimatkonvention, kommer vid COP27 att lämna över ett gemensamt uttalande som sedan ska diskuteras vid ett rundabordssamtal.

– Där kommer vi att samla högt uppsatta politiker, förhandlare och ministrar för att diskutera dokumentet – och hur slutsatserna ska kunna genomföras, säger Omnia El Omrani.

Hon påpekar att en svår fråga gäller hur man ska förmå världens rika länder att leva upp till sina löften om att finansiera utvecklingsländernas klimatomställning.

Omnia El Omrani är engagerad i flera projekt både i Egypten och andra delar av världen, och betonar att klimatfrågan också är en folkhälsofråga.

– Jag anser att det är mitt ansvar att belysa hur klimatförändringarna påverkar mitt land och den institution där jag arbetar som läkare. Dessa budskap måste nå fram till beslutsfattarna tillsammans med en uppmaning om att de nu måste agera, säger hon.

Hisham Allam