Förvärrad matkris hotar efter att Ryssland lämnat spannmålsavtal

New York, 221031 (IPS) – FN:s livsmedelsprogram har redan varnat för att världen står inför en mycket stor hungerkris. Att Ryssland nu dragit sig ur avtalet om ukrainsk spannmålsexport innebär att riskerna ökar ytterligare.

Förra månaden varnade FN:s livsmedelsprogram, WFP, för att antalet hungrande i världen ökar mycket snabbt. Medan det innan pandemin fanns 135 miljoner människor i världen som riskerade att drabbas av akut brist på mat uppgår siffran nu till hela 345 miljoner.

På lördagen kom beskedet att Ryssland drar sig ur det avtal som upprättats mellan ockupationsmakten och Ukraina, vilket gjort det möjligt att exportera miljontals ton ukrainsk spannmål. Anledning uppges vara påstådda attacker mot den annekterade Krimhalvön.

Men på senare tid har det också pågått ett ordkrig inom FN mellan Ryssland och USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland om användningen av påstått Iran-tillverkade drönare í det ryska anfallskriget mot Ukraina.

Förra veckan begärde västmakterna att FN skulle utreda om iranska drönare används av Ryssland, vilket i så fall skulle kunna stå i strid med den FN-resolution som godkände kärnenergiavtalet med Iran.

Iran förnekar att man skulle ha försett Ryssland med drönare. Förra veckan upprepade också Rysslands FN-företrädare att drönarna har ryskt ursprung – samtidigt som han varnade FN för att genomföra en ”illegitim utredning” av saken. Dessutom varnade Ryssland för att landet skulle komma att se över avtalet om export av ukrainsk spannmål genom Svarta havet.

På lördagen betonade FN:s talesperson Stephane Dujarric att generalsekreterare Antonio Guterres är ”djupt bekymrad” över utvecklingen och att FN-chefen nu kommer att arbeta intensivt för att återupprätta avtalet och för att få det förlängt.

Danielle Nierenberg, ordförande för tankesmedjan Food Tank, säger att Ryssland genom sitt agerande använder sig av mat som ett vapen. Hon påpekar att den stoppade exporten av spannmål kommer att leda till stigande matpriser över hela världen – och att de som kommer att drabbas värst är befolkningarna i södra Afrika.

– Undernäringen kommer att öka och det är troligt med matupplopp, säger Danielle Nierenberg till IPS.

Hon påpekar att det ryska anfallskriget mot Ukraina också belyser hur osäkra de globala matsystemen är.

– För att säkerställa tillgången på mat behövs en ökad lokal och regional produktion av livsmedel och insatsvaror, säger Danielle Nierenberg.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hävdar att Ryssland medvetet försöker förvärra den globala matkrisen – och att detta slår hårt mot många miljontals människor i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Ända sedan det ryska anfallskriget mot Ukraina inleddes har exporten av spannmål samt andra livsmedel och gödningsmedel från Ukraina och Ryssland drabbats mycket hårt. Enligt FN har det i sin tur bidragit till stigande matpriser och en växande global livsmedelskris.

Ukraina är en av världens största exportörer av livsmedel som brukar bidra med runt 45 miljoner ton spannmål om året på den globala marknaden. Men på grund av den ryska invasionen har enorma mängder spannmål blivit kvar i sina lager.

I slutet av juli slöts dock ett avtal mellan Ryssland och Ukraina, med Turkiet och FN som medlare, vilket möjliggjorde exporten av stora mängder ukrainskt spannmål.

I avtalet ingick också ett samordningscenter i Istanbul, där representanter från Ukraina, Ryssland, Turkiet och FN inspekterat fartyg både innan och efter att de passerat genom en korridor för att lasta varor i ukrainska hamnar.

Just nu finns det ett stort antal fartyg som väntar på att inspekteras, men ingen aktivitet pågår i korridoren.

Ett av de fartyg som uppges vara i närheten av en ukrainsk hamn är inhyrt av WFP. Det har en last på 30 000 ton vete som enligt FN ska skeppas till Afrikas horn, för att bistå i de akuta hjälpinsatser som behövs där.

WFP uppger att den globala matkrisen har förvärrats av konflikter, klimatrelaterade katastrofer och pandemins effekter och att den har fördjupats ytterligare av de stigande matpriser som det ryska anfallskriget i Ukraina orsakat.

Redan innan Ryssland drog sig ur spannmålsavtalet varnade WFP hotet om en ”hunger i katastrofal skala” – om inte omvärlden snabbt agerar och samtidigt ökar stödet till de program som arbetar för att uppnå mer långsiktiga lösningar.

Thalif Deen