Jordgubbar och sparris ska stärka Bhutans bönder

Paro, Bhutan, 221027 (IPS) – I det lilla kungadömet Bhutan har många bönder fått det allt svårare att kunna överleva på sina jordbruk. Nu är förhoppningen att odlingar av bland annat jordgubbar och sparris ska bli ett lyft.

Bhutan är ett litet land som ligger inkilat mellan Indien och Kina i Himalaya, och dess befolkning lever i första hand på sina småskaliga jordbruk. 57-åriga Zam, som bor i en by i distriktet Paro, har länge levt på att odla äpplen. De senaste åren har dock äppelskördarna blivit allt sämre, liksom hennes inkomster. Nu tänker hon satsa på att odla jordgubbar i stället.

– Även om det är en nischprodukt så sätter jag allt hopp till att det ska stärka mina inkomster. Jag skulle behöva ha lite pengar sparade till nödsituationer och för att kunna reparera mitt hus säger Zam, som bara använder sig av ett namn, till IPS.

Hon bor i ett enkelt tvåvåningshus som ligger på en bergshöjd där hon har utsikt mot en dalgång. Förra vintern blåste dock delar av hennes tak bort i samband med en storm.

Zam har nu gått med i ett projekt som drivs av landets jordbruksdepartement med internationellt stöd. Genom satsningen ska landets bönder få hjälp att övergå till grödor som anses klara klimatförändringarna bättre och som kan bidra till att öka jordbrukarnas inkomster – däribland jordgubbar, quinoa, svartpeppar och sparris.

Landets jordbruksdepartement uppger att bristerna inom landets matproduktion hämmar produktiviteten – och att det finns stora behov av att diversifiera produktionen.

En som ingår i satsningen är Thinley Yangzom, som driver ett familjejordbruk i en ort strax utanför huvudstaden Thimphu, och som nu har börjat odla jordgubbar.

Hon berättar att målet bland annat är kunna tillverka jordgubbssylt.

– Vår förhoppning  är att vi på sikt även ska kunna inleda en export, säger Thinley Yangzom.

En annan gröda som ingår i satsningen är sparris. Kinley Tshering har redan odlat sparris i flera år och han är mycket nöjd med resultatet.

– Jag odlade potatis tidigare, men sparris ger bättre intäkter, säger han, vars produkter i första hand köps in av närliggande hotell och restauranger.

Liksom i många delar av världen slog coronapandemin hårt mot Bhutans invånare – och behovet av att satsa på flera olika inkomstkällor blev tydligt för många.

Bonden Tenzin Choden säger att landets höga läge i Himalaya gör det svårt att odla vissa grönsaker – samtidigt som man har problem med bland annat bökande vildsvin. Men när hon provade att odla sparris visade det sig att odlingarna tog sig bra – och att de blev lämnade ifred av de vilda djuren.

– Nu hoppas vi på att kunna öka våra inkomster med hjälp av sparris, säger hon.

Samtidigt finns det en oro för hur de bönder som lyckas väl med de nya grödorna ska kunna nå ut med sina produkter på en större marknad.

Bonden Jambay Dorji, som också arbetar för ett företag som säljer fröer, säger att även om den lokala efterfrågan på exempelvis sparris har ökat, så kommer det också att krävas andra insatser.

– För att kunna bedriva affärsmässiga odlingar kommer vi att behöva få tillgång till marknaderna i länder som Indien och Thailand. Om nya exportvägar öppnas så kommer inte den inhemska produktionen att vara något problem – folk kommer att odla de grönsaker de vet att de kan tjäna pengar på, säger han.

Chhimi Dema