Frågan om finansiering i fokus inför klimatmötet

Kairo, 221022 (IPS) – I en värld där hungern fortsätter att förvärras i klimatförändringarnas spår förbereder sig nu politiska ledare, experter och aktivister inför det stora klimatmötet, COP27. En av de stora frågorna gäller finansieringen till de fattiga länder som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter.

Den 6–18 november är det dags för FN:s årliga klimatmöte, som denna gång hålls i Sharm el-Sheikh i Egypten. Mängder av politiska ledare, experter, FN-företrädare och tusentals miljöaktivister förväntas delta vid det årliga mötet, där världens länder möts för att diskutera vad som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt de egyptiska arrangörerna har närmare 90 regeringschefer meddelat att de kommer att delta.

Amr Abdel-Aziz, chef för avdelningen för utsläppsminskningar vid Egyptens miljödepartement, betonar att ett bärande tema blir genomförandet av de målsättningar världens länder kommit överens om genom Parisavtalet. En annan viktig fråga gäller finansieringen till de länder som drabbas värst av klimatrelaterade förluster och skador.

– Vi kommer att föra upp frågan om en fördubblad finansiering för anpassningsåtgärder till 2025, säger Amr Abdel-Aziz till IPS.

Ett annat mål är att nå fram till en uppgörelse som slår fast att världens rika länder måste leva upp till sina tidigare löften om att bidra med motsvarande 100 miljarder dollar årligen till utvecklingsländerna för klimatomställning och anpassning. Ett löfte som ännu inte har infriats.

Detta krav drivs främst av de utvecklingsländer och små önationer som drabbats allra hårdast av klimatförändringarnas effekter.

Den främsta målsättningen med COP27 är att världens länder ska agera för att uppnå målsättningarna i Parisavtalet och stärka arbetet mot utsläppen.

– Men för att detta ska kunna ske krävs det att klimatfinansiering blir tillgänglig, säger Hossam Imam till IPS.

Han företräder samarbetsorganet Youngo, som företräder ungdomsorganisationer inom FN:s klimatkonvention, UNFCCC. Under klimatmötet kommer gruppen via representanter för 140 länder att sammanställa ett gemensamt uttalande som sedan kommer att överlämnas och diskuteras vid toppmötet.

– Klimatförändringarnas effekter på ursprungsbefolkningar och människor som bor i kustnära områden runt städer är två av de allvarliga frågor vi kommer att lyfta fram, säger Hossam Imam.

Även miljöaktivisten Ahmed Fathy betonar vilken avgörande betydelse klimatfinansieringen har för världens utvecklingsländer:

– Utan finansiellt stöd kommer inte utvecklingsländerna att kunna bekämpa eller lindra klimatförändringarnas effekter, säger han till IPS.

Egypten är ett av många länder som riskerar att drabbas hårt av klimatförändringarna, i synnerhet gäller det Nilens närområde, där nästan alla egyptier är bosatta. Landet riskerar också att drabbas av fler och intensivare torrperioder i framtiden.

– Och Egypten är redan ett av de länder i världen som har problem med vattenbrist, säger Ahmed Fathy, som företräder en av de ungdomsorganisationer som kommer att delta vid mötet inom Youngo.

– Vi förväntar oss att toppmötet levererar en arbetsplan och att resultatet av COP27 blir åtgärder i stället för bara åtaganden, säger han.

Hisham Allam