Chilensk storsatsning på grön vätgas ifrågasätts

Santiago, 221014 (IPS) Chile vill bli världens ledande producent av grön vätgas – genom att utnyttja landets stora potential att utvinna sol- och vindenergi. Samtidigt varnar bedömare för att de stora satsningar som krävs för att få fart på vätgasproduktionen kan få oönskade miljöeffekter. 

Förra året meddelade Chiles dåvarande energiminister att landet till 2030 ska producera världens billigaste gröna vätgas och bli en av de ledande exportörerna av energikällan, som enligt vissa bedömare kan bli en klimaträddare.

Större delen av den vätgas som produceras i världen i dag orsakar stora utsläpp eftersom den tillverkas med hjälp av fossila bränslen. Grön vätgas produceras i stället genom en process där man spjälkar vattenmolekyler till vätgas och syre med hjälp av el från förnybara energikällor.

Planen är att med hjälp av vindkraft börja producera stora mängder vätgas i regionen Magallanes i södra Chile. Tekniken är dock mycket energikrävande och kommer att kräva installationen av tusentals nya vindturbiner, men också flera avsaltningsanläggningar och nya hamnar och vägar i regionen.

Kritiker menar att det i sin tur kan få stora miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Tack vare Chiles stora potential för sol- och vindenergi har landet på kort tid kunnat ta de första stegen mot en grön omställning. För nio år sedan stod de förnybara energikällorna bara för sex procent av landets samlade energiproduktion. Nu har andelen vuxit till 32 procent – och utvecklingen ska enligt planerna fortsätta.

För ett år sedan lanserade landets dåvarande regering en storsatsning på grön vätgas, för att ytterligare driva på omställningen – och för att Chile i framtiden ska kunna bli en energiexportör.

Efter att vänsterpresidenten Gabriel Boric övertog makten i våras har regeringen tillsatt en kommitté med uppgift att se till att satsningen på vätgas genomförs på ett sätt som även gynnar de lokalsamhällen som kommer att påverkas av produktionen.

Samtidigt varnar nu en stor grupp experter och miljövänner i ett gemensamt brev till presidenten för en utveckling där Magallanes miljö riskerar att offras på grund av vätgasproduktionen.

Kritikerna menar att satsningen bland annat innebär ett hot mot flera fågelarter, men också mot de valar som förökar sig längs kusten – och som hotas av den miljöpåverkan som nya avsaltningsanläggningar och hamnar kan orsaka.

En av författarna är Carmen Espoz vid Santo Tomas-universitetet. Hon understryker att kritikerna inte är motståndare till satsningen på grön vätgas – men kräver att produktionen genomförs på rätt sätt. Carmen Espoz säger att besluten också måste involvera de lokalbefolkningar som kommer att påverkas.

Nyligen publicerades även en studie i vetenskapstidskriften Science där chilenska forskare varnar för att alla vindkraftsanläggningar som planeras i Magallanes kan utgöra ett hot mot de upp till 60 olika arter av flyttfåglar som brukar komma till regionen.

Carmen Espoz säger att det kommer att krävas nästan tre tusen nya vindkraftverk i regionen för att det ska gå att producera de volymer av vätgas som det planeras för.

Marinbiologen Jorge Gibbons vid Magallanes universitet säger till IPS att det stora problemet är att det ännu inte har gjorts tillräckliga studier av hur miljö och naturliv kan komma att påverkas av den storskaliga satsningen. Jorge Gibbons påpekar att processen precis har inletts och att forskare och lokalbefolkningen i Magallanes nu vill säkerställa att den utförs på rätt sätt.

En talesperson vid landets energidepartement understryker samtidigt att satsningen på grön vätgas kommer att genomföras i enlighet med gällande miljöregler – och att lokalbefolkningarna kommer att konsulteras.

Orlando Milesi