FN pekar ut 42 länder för brott mot aktivister och journalister

New York, 221010 (IPS) – I många av FN:s 193 medlemsstater är det förenat med stor fara att rapportera om inhemska människorättsbrott. Generalsekreterare Antonio Guterres namnger i en ny rapport 42 länder i världen där detta sker – samtidigt som han varnar för flera ”oroande trender”.

I många av de utpekade länderna riskerar människor som belyser människorättsbrott olika repressalier – de kan fängslas, torteras, bli utsatta för förföljelse eller statlig övervakning.

Bland de 42 utpekade länderna återfinns flera av de länder i världen som är ökända för statliga människorättsbrott.

Antonio Guterres lyfter fram hur människorättsförsvarare och journalister riskerar att drabbas av hämndaktioner eller trakasserier från både statliga och ickestatliga aktörer. Det gäller även personer som har försökt samarbeta med FN-organ – eller som har uppfattats som att de försökt göra det.

I en tredjedel av de utpekade länderna har individer eller organisationer antingen undvikit att samarbeta med FN – eller vågar bara göra det i skydd av anonymitet.

Världsorganisationens medlemmar har deklarerat sitt avståndstagande mot denna form av repressalier. Trots det visar rapporten hur vanligt det är att människor blir drabbade om de rapporterar problem som berör de mänskliga rättigheterna till FN.

Bland de utpekade länderna återfinns bland andra Afghanistan, Bangladesh, Brasilien, Cypern, Egypten, Guatemala, Indien, Indonesien, Mexiko, Myanmar, Nicaragua, Filippinerna, Rwanda, Sri Lanka, Thailand, och Venezuela.

Simon Adams, ordförande för organisationen Victims of torture, säger till IPS att FN ska betraktas som en opartisk humanitär organisation – och att de stater eller väpnade grupper som inte accepterar att aktivister eller journalister kontaktar FN därmed också bryter mot FN-stadgan.

– Oavsett var i världen du befinner dig är det din rättighet att föra direkta samtal med FN:s representanter. Detta utan att någon illvillig myndighet hänger över din axel, avlyssnar din telefon eller hotar med häkte eller att du kan försvinna, säger Simon Adams.

I samband med att den fängslade belarusiske människorättskämpen Ales Bjaljatski tillsammans med människorättsorganisationerna Memorial och Center for civil liberties förra veckan tilldelades Nobels fredspris betonade Antonio Guterres den avgörande roll som civilsamhällets organisationer har.

– De är demokratins syre och pådrivare för fred, social utveckling och ekonomisk tillväxt. De bidrar till att hålla regeringar ansvariga och för in de utsattas röster till maktens korridorer, sade han.

I rapporten varnar generalsekreteraren samtidigt för civilsamhällets utrymme fortsätter att krympa över hela världen. I alla regioner drabbas individer och grupper som samarbetar med FN av olika former av övervakning.

En annan oroande trend som lyfts fram i rapporten är de lagar som används för att straffa personer som samarbetat med FN – vilket i vissa fall har lett till att personer dömts till långa fängelsestraff eller husarrest. Självcensur lyfts också fram som ett växande problem, där människor och grupper väljer att inte samarbeta med FN-organ på grund av riskerna för repressalier.

Liksom i tidigare rapporter betonas att repressalierna i högre grad drabbar representanter för vissa grupper – som ursprungsbefolkningar och minoriteter, eller personer som är engagerade i miljöfrågor eller kämpar mot olika former av diskriminering.

Thalif Deen