Miljontals i akut behov av hjälp i torkans Kenya

Nairobi, 221005 (IPS) – En mycket långvarig torka har skapat nödläge i många regioner i Kenya. Över fyra miljoner människor uppges vara i behov av humanitär hjälp och bristen på mat och vatten fortsätter att förvärras. Experter varnar samtidigt för att det förändrade klimatet gör livet allt svårare för landets boskapsuppfödare.

Längs en motorväg som leder mot Garissa i nordöstra Kenya står barn och tigger vatten och mat av förbipasserande fordon. Under den stekande solen hoppas barnen på att någon ska kunna avvara något att äta och dricka.

Längs vägen kan man även se döda och utmärglade boskap. De tillhör familjer i detta område som drabbats så hårt av torka. Även om familjerna själva riskerar att dö av svält är det otänkbart för dessa boskapsuppfödare att äta djur som är döende.

Regionen är glest befolkad och motorvägen är inte särskilt trafikerad. Men de risker det ändå innebär för barnen att befinna sig så nära vägen är små jämfört med den överhängande faran för att de ska dö av svält.

– Vi har inget att äta när vi vaknar på morgonen och inget till lunch. Vi får vänta tills på kvällen då vi kan äta en liten skål gröt och kokt majs, berättar ett av barnen, 13-årige Leah Kilonzi.

De yngre barnen ligger och väntar en bit bortanför vägen och hoppas att de äldre ska lyckas tigga ihop något som de kan dela med sig av.

Garissa ligger i ett av de många områden i Kenya som under tre och ett halvt års tid har lidit av en mycket svår torka. Bristen på mat och vatten slår särskilt hårt mot barn, gravida och ammande kvinnor, samtidigt som problemen med sjukdomar har förvärrats i alla drabbade regioner.

Siffror från myndigheterna visar att minst 4,2 miljoner människor i landet nu är i akut behov av humanitära hjälpinsatser.

Kariuki Muriithi, expert på livsmedelssäkerhet, säger att de senaste uppskattningarna visar att minst 940 000 små barn i de drabbade regionerna lider av undernäring.

– Men nu har situationen förvärrats ännu mer, liksom problemen med undernäring, säger Kariuki Muriithi till IPS.

De senaste uppgifterna från myndigheterna, som kom i september, visar att torkan har fortsatt att förvärras i 20 av 23 drabbade regioner. Torkan är den värsta som har drabbat landet på fyra decennier och regeringen har tvingats att utlysa nödläge.

Samtidigt visar myndigheternas bedömningar att matbristen riskerar att förvärras ytterligare under kommande månader.

David Korir vid landets jordbruksdepartement säger att situationen är extremt svår för de 13 miljoner människor som livnär sig som boskapsuppfödare i landets torra och halvtorra regioner. Enligt honom har de försökt anpassa sig till de extrema väderfenomenen, men har nu börjat nå gränsen för vad som är möjligt.

Mängder av boskap går förlorade under den rådande torkan. Och enligt David Korir gör bristen på nederbörd och stigande temperaturer att det blir allt svårare för många att ersätta förlorad boskap.

– Tidigare har de kunnat hantera torka genom att flytta från plats till plats i jakt på betesmarker, och har sedan kunnat återvända hem igen när situationen förbättrats. Men det går inte längre eftersom hela Afrikas horn nu har drabbats, säger David Korir till IPS.

Joyce Chimbi