Kommentar: Omvärlden måste erbjuda hotade journalister nödvisum

New York, 221004 (IPS) – Världens regeringar måste erbjuda särskilda nödvisum till journalister som riskerar repressalier efter att ha utfört sitt jobb i hemländerna.  Det skriver Gypsy Guillén Kaiser vid Kommittén till skydd för journalister, CPJ, i denna kommentar.

Dessa nödvisum behövs för att hotade journalister snabbt ska kunna lämna hemlandet och ta sig till en säkrare situation utomlands. Kravet ligger i linje med rekommendationer från den globala mediefrihetsgrupppen Media Freedom Coalition, som i dag har 52 medlemsländer.

Vid ett möte som hölls i samband med den nyligen avslutade högnivåveckan i FN:s generalförsamling i New York betonade CPJ:s ordförande Jodie Ginsberg att dessa nödvisum är helt nödvändiga för journalister som riskerar att bestraffas efter att ha offentliggjort viktig information.

Hon påpekade att CPJ arbetat med hundratals fall där journalister utsatts för hot i olika delar av världen – i bland annat Afghanistan, Nicaragua, Belarus och Myanmar.

En av deltagarna vid mötet var journalisten Maria Ressa från Filippinerna, som mottog Nobels fredspris förra året – men också har dömts efter att ha granskat den tidigare presidenten Rodrigo Durtete. Som en av grundarna till nyhetssajten Rappler har en rad anklagelser riktats mot Maria Ressa, som en del i försöken att stoppa hennes journalistiska arbete.

Juristen Amal Clooney, som leder en internationell grupp som stöttar Maria Ressa, sade vid mötet att hon när som helst riskerar att sättas i fängelse i hemlandet. Amal Clooney menar att det filippinska rättsväsendet därför omedelbart måste lägga ner alla grundlösa anklagelser mot Maria Ressa – och hon uppmanar landets nuvarande president Ferdinand Marcos Jr. att agera.

När det stod klart att Ferdinand Marcos Jr vunnit valet i maj skickade CPJ ett brev till honom med en begäran om ett stopp för de kampanjer mot pressen som bedrevs av företrädaren Rodrigo Duterte.

Jodie Ginsberg lyfte också fram hur myndigheter i olika delar av världen i allt högre grad utnyttjar olika lagar för att tysta granskande journalistik.

Många journalister som lyckas fly utomlands väljer samtidigt att fortsätta rapportera om förhållandena i hemlandet. En av dem är den grävande ryska reportern Roman Anin, som numera driver sin nyhetssajt iStories från utlandet.

Vid mötet berättade han om de vad som hände när den ryska invasionen av Ukraina inleddes.

– Vi ställdes då inför tre val: Att stanna i Ryssland, men upphöra med vårt arbete, att stanna i Ryssland, fortsätta jobba och hamna i fängelse – eller att förflytta vår redaktion.

Han underströk att flytten utomlands har varit problematisk, men att redaktionen ändå har forsatt att nå ut med nyheter till människor i hemlandet, bland annat om de påstådda krigsbrott som begåtts i Ukraina.

Roman Anins erfarenheter och CPJ:s arbete med att bistå många drabbade journalister visar hur viktigt det är att världens länder erbjuder skydd och nödvisum till hotade reportrar.

Att inte göra det innebär inte bara ett hot mot enskilda journalister – utan också ett hot mot den globala yttrandefriheten.

*Gypsy Guillén Kaiser är kommunikationschef vid pressfrihetsorganisationen Kommittén till skydd för journalister.