Flyktingar särskilt sårbara för snabbt växande matkris

New York, 220922 (IPS) – Antalet människor som hotas av akut brist på mat ökar mycket snabbt – och världens flyktingar tillhör de grupper som löper störst risk att drabbas. Flera FN-organ menar att det nu krävs nya insatser för att… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Juliet Morrison