Organisationer utestängda när världsledarna samlas i New York

New York, 220921 (IPS) – Säkerhetspådraget är enormt när över 150 av världens ledare denna vecka samlas vid FN:s generalförsamling i New York. Samtidigt kritiseras FN för ett beslut som innebär att representanter för ickestatliga organisationer inte får tillträde till högkvarteret… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen