Invasiv växt slår hårt mot kenyanska djuruppfödare

Nairobi, 220920 (IPS) – En växt som introducerades i torra områden i Kenya för att motverka ökenspridning har med tiden spridit sig över allt större områden där den orsakar mycket svåra skador.

Hannah Sakamo, som bor i en by i området Baringo i Riftdalen, är orolig. Inom loppet av en månad riskerar hon nu att förlora ytterligare en av sina getter – och därmed hotas också hennes försörjning.

Geten har insjuknat efter att ha ätit giftiga frukter från den invasiva arten prosopis juliflora, som lokalt är känd under namnet mathenge. Det handlar om en snabbväxande art med sydamerikanskt ursprung som tål torka och anses vara en av världens värsta invasiva arter.

– Man kan se när en get är på väg att dö genom att titta på dess mun. Djuret kan inte stänga käkarna, äta eller dricka eftersom munnen skakar och käkarna bara glider från sida till sida när geten försöker äta. Minst sju djur om dagen dör här och i de sex närliggande byarna efter att de ätit av växten, säger Hannah Sakamo till IPS.

Prosopis har fortsatt att sprida sig i Kenyas halvtorra och torra regioner och därmed orsakat stora skador både på ekosystemen och för många djuruppfödare.

Fredrick Chege, som forskar om invasiva arter, säger att boskapen är särskilt utsatta eftersom de riskerar att drabbas av skador på sina centrala nervsystem när de äter av växten. Getter riskerar enligt honom att drabbas av skador som gör att deras matsmältning slutar att fungera, vilket i sin tur leder till att de dör av undernäring.

Han säger att växten även har drabbat det lokala fisket i Riftdalen.

– Fiskare fångar ofta fiskar som saknar ögon efter att de skadats av taggarna från den prosopis som har invaderat deras vattendrag, säger Fredrick Chege.

FN:s jordbruksorgan FAO uppger att prosopis bara är en av många invasiva arter som fått fäste i Kenya. Men Fredrick Chege påpekar att det är också en växt som är väldigt svår att bekämpa – eftersom den trivs i de flesta marker, där den tränger bort andra växter.

– Den sprids väldigt snabbt och bildar en tät vegetation som är mycket svår att få bort, i synnerhet längs vattendrag, vägar, flodbankar och andra obebodda områden, säger Fredrick Chege.

Växten introducerades i Kenya för att motverka ökenspridning och avskogning och för att öka tillgången på ved. Men det dröjde inte länge innan problemen blev tydliga och med tiden har växten även blivit ett allt större ekonomiskt bekymmer.

Siffror från kenyanska myndigheter visar att prosopis har fortsatt att spridas i snabb takt och insatserna för att bekämpa växten kräver stora arbetsinsatser som blir kostsamma.

Sedan 1977 har växten nu, i olika omfattning, spridits till sju av Kenyas åtta regioner. Sedan 2008 har prosopis klassats som en skadlig art i landets lagstiftning, vilket betyder att jordägare uppmanas att bekämpa den.

Kenyanska myndigheter har lagt fram en nationell handlingsplan i syfte att bekämpa prosopis genom en kombination av olika metoder. Samtidigt tvingas Hannah Sakamo nu uppleva hur en till av hennes älskade getter långsamt dör. Hon säger att myndigheterna måste snabba på insatserna mot den invasiva växten.

Joyce Chimbi