Kommentar: Södra Afrika långt ifrån målen om minskad barnadödlighet

Portland, 220915 (IPS) – På global nivå har dödligheten bland barn som ännu inte fyllt fem år minskat kraftigt på senare år. Men i södra Afrika är siffrorna fortsatt skyhöga, och många länder i regionen ligger långt efter de globala målsättningarna. Det skriver demografen Joseph Chamie i denna kommentar.

Sedan 1971 har spädbarnsdödligheten minskat från nästan 100 barn per 1 000 levande födda till 28. Även antalet barn som dör innan de fyllt fem år har minskat kraftigt under perioden – från nästan 150 dödsfall per 1 000 barn, till dagens siffra på 37.

Samtidigt är skillnaderna mycket stora mellan olika regioner. Förra året var barnadödligheten närmare åtta gånger högre i de mindre utvecklade länderna jämfört med den rikare delen av världen.

Särskilt höga är siffrorna i Afrika söder om Sahara. Förra året levde 14 procent av världens befolkning i denna region, samtidigt som drygt 56 procent av alla dödsfall bland barn som ännu inte fyllt fem år inträffade där. Detta medan 16 procent av världsbefolkningen levde i de rikaste länderna – som bara stod bakom 1 procent av alla dödsfall bland barn under fem år.

Alla de 15 länder som rapporterar högst spädbarnsdödlighet ligger i södra Afrika. I dessa länder är antalet i genomsnitt 13 gånger högre än i de rika länderna. I fyra av länderna – Nigeria, Sierra Leone, Centralafrikanska republiken och Somalia, är siffran hela 18 gånger högre.

Ett liknande mönster finns också när det gäller dödstalen bland barn under fem år. I länder som Somalia, Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken är antalet barn som dör innan de fyllt fem år 20 gånger högre än i världens rikaste länder.

Betydligt fler kvinnor dör dessutom i barnsäng i de länder som är hårdast drabbade av hög barnadödlighet. I de 15 länder där flest små barn dör är mödradödligheten minst fyra gånger högre än i världens rikaste länder, och i vissa länder över sju gånger högre.

Ett av de stora globala utvecklingsmålen är att kraftigt minska antalet dödsfall som kan förebyggas bland nyfödda och små barn innan 2030. De specifika målsättningarna är att minska dödstalen bland spädbarn och barn under fem år till åtminstone 12 respektive 25 per 1 000 levande födda.

De hårdast drabbade länderna i södra Afrika kommer dock inte att infria dessa målsättningar. I Afrika söder om Sahara ligger för närvarande siffran på 72 dödsfall bland spädbarn per 1 000 levande födda, medan 62 av 1 000 barn dör innan de fyllt fem år.

Situationen är ännu värre för de 15 länder där dödstalen är som högst. I länder som Nigeria och Somalia dör närmare 111 barn av 1 000 innan de hunnit fylla fem år. Den siffran beräknas kunna sjunka till 100 dödsfall per 1 000 levande födda till 2030 – vilket fortfarande skulle var fyra gånger högre än det uttalade målet.

De länder som har hög barnadödlighet är också drabbade av höga fattigdomstal och problem med undernäring. Många av dessa länder får också en mycket dålig rankning i andra mätningar av den mänskliga och sociala utvecklingen.

Samtidigt är de åtgärder som kan minska de höga dödstalen välkända, eftersom det mestadels handlar om fall som antingen kan förebyggas eller behandlas.

Världshälsoorganisationen har slagit fast att det bland annat handlar om att öka tillgången på utbildad vårdpersonal, samt insatser för att stärka amningen och att förbättra tillgången på rent vatten och goda sanitära anläggningar – och vaccinationer.

Det är också välkänt att det i många fall råder brist på finansiella resurser, men också på den politiska vilja som skulle krävas.

Den fortsatt höga barnadödligheten utgör en stor utmaning för många utvecklingsländer – och för det internationella samfundet. Men även om utmaningarna är stora så måste mer göras. Att så många små barn dör är oacceptabelt.

*Joseph Chamie är demograf och var tidigare chef för FN:s befolkningsfond. Han är författare till flera böcker om befolkningsfrågor.