Flera auktoritära ledare uteblir från FN:s generalförsamling

New York, 220913 (IPS) – Ett mycket stort antal stats- och regeringschefer är anmälda som talare inför den debatt som ska inledas i FN:s generalförsamling nästa tisdag. Men flera företrädare för auktoritära regimer kommer inte att resa till New York. Nästan… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen