Illegal sandutvinning ett växande miljöproblem i Zimbabwe

Chitungwiza, 220912 (IPS) – Okontrollerad utvinning av sand har påverkat stora markområden i Zimbabwe. I ett land med få ekonomiska möjligheter har försäljningen av sand blivit en viktig inkomstkälla för en del. Men det är miljön som drabbas.

Bredvid en väg utanför staden Chitungwiza står Nesbit Gavanga med fem kollegor och lastar sand på ett lastbilsflak med sina spadar. Männen berättar öppet att de för en daglig kamp med de miljömyndigheter som har till uppgift att förhindra den oreglerade sandutvinningen.

– Vi har tjänat pengar på den här marken i flera års tid och har inte råd att sluta med det, berättar Nesbit Gavanga.

Grävandet har med tiden lämnat stora sår i landskapet.

Under åren har gruppen byggt upp en stor kundbas, främst inom byggindustrin, berättar en annan av männen, Melford Mahamba:

– Kunderna kommer med sina lastbilar medan vi med hjälp av våra hackor och spadar fyller deras flak med sand. Vi vet att vi inte äger denna mark, men vi måste försörja oss även om myndigheterna säger att det inte är tillåtet, säger han.

Situationen är densamma i stora delar av Zimbabwe, där den illegala sandutvinningen har drabbat enorma markområden. Landets miljömyndighet EMA har inte lyckats sätta stopp för verksamheten.

– Myndigheten jagar bort oss från platserna där vi hämtar sand, men vi återvänder alltid – även om vi skulle bli gripna. Då erbjuder vi bara tjänstemännen en muta och kan sedan fortsätta, berättar Melford Mahamba.

Miljöaktivisten Happison Chikova, som bor i Harare, betonar att den omfattande fattigdomen driver på den olagliga sandutvinningen – som i sin tur är en starkt bidragande orsak till den markförstörelse som pågår i landet.

– Dessa människor har inga arbeten, utan hoppas kunna ta sig ur fattigdomen genom att gräva fram och sälja sand. Men resultatet blir bara att miljön drabbas, medan deras inkomster knappast kommer att förändra deras liv, säger Happison Chikova till IPS.

Samtidigt handlar det om en verksamhet som är billig att bedriva och där de enda större omkostnaderna är de pengar sandtjuvarna tvingas betala i mutor.

Lovemore Meya, som företräder de lokala myndigheterna i Chitungwiza, säger att de genomför vissa insatser för att stoppa verksamheten – men att de saknar de resurser som skulle krävas för mer genomgripande insatser.

Experter betonar samtidigt att sanden har stor betydelse för den lokala vegetationen och för naturens egna skydd mot erosion och vattenhöjning.

– Den illegala sandutvinningen förvärrar riskerna för översvämningar i samband med stor nederbörd. Men den innebär också ett hot mot våtmarker och påverkar tillgången på vatten, säger miljöjuristen Ray Ncube, till IPS.

Enligt statistik från EMA har nästan tio miljoner kvadratmeter mark i landet påverkats negativt av den illegala sandutvinningen.

Jeffrey Moyo