Ny satsning ska överbrygga de digitala klyftorna i Chile

Santiago, 220906 (IPS) – En satsning för att minska de djupa digitala klyftorna i Chile har inletts. Skillnaderna blev väldigt tydliga under pandemin – inte minst i landets skolor.

Undersökningar visar att nästan alla chilenska barn vars föräldrar är höginkomsttagare har tillgång till en dator eller läsplatta. Bland barn som växer upp i låginkomstfamiljer saknar samtidigt 16 procent helt tillgång till en dator eller läsplatta.

Detta blev ett särskilt stort problem i samband med de långa skolstängningarna under pandemin.

Samtidigt är skillnaderna mycket stora mellan olika områden i städerna.

– Det kan låta konstigt, men människorna som bor här äger inte några datorer, säger Cecilia Pérez, som är rektor för en skola i det fattiga området Peñalolén i Santiago.

Hon säger att många elever bara kan drömma om att ha en egen dator, eller obegränsad tillgång till internet.

– De har mobiltelefoner med högst begränsade abonnemang, som inte gör det möjligt att vara uppkopplad under en hel lektion.

Hon betonar att dessa elever missgynnas – och att det inte på något sätt hänger samman med vilka ambitioner de har i skolan.

– Om läxor läggs upp på en plattform så blir det väldigt svårt för dessa elever att ta del av och göra läxan via deras mobiltelefoner, konstaterar Cecilia Pérez.

Problemen är desamma på många skolor som ligger i eftersatta områden både i städerna och på landsbygden.

Cecilia Pérez berättar att många elever som skulle börja i första klass under 2020, då pandemin var som värst, fortfarande ligger efter när det gäller deras läs- och skrivkunskaper.

Den bristande tillgången på internet är särskilt stor i avlägsna orter på landsbygden, men även i de fattiga områden i städerna som telebolagen väljer att inte satsa på.

President Gabriel Boric, som tillträdde i våras, har samtidigt betonat att ojämlikheten i landet bland annat visar sig genom den ojämna tillgången på internet – vilket blev särskilt tydligt under pandemin. Av det skälet har regeringen nu lanserat en satsning som innebär att alla medborgare enligt planerna ska erbjudas en uppkoppling till 2025.

Vänsterpresidenten vann valet i efterspelet till de stora protester som skakade Chile under 2019, där demonstranter krävde insatser för att överbrygga de enorma klassklyftorna i landet – bland annat vad gäller tillgången på utbildning.

Claudio Araya, statssekreterare med ansvar för telekommunikation, säger till IPS att en satsning för att se till att alla landets offentliga skolor ska ha tillgång till internet redan har inletts.

Än så länge förblir dock bristen på internet ett av de största problemen för eleverna i en skola i den lilla orten Samo Alto, som ligger 44 mil norr om Santiago. Det berättar rektorn Omar Santander för IPS.

Han säger att skolan har tillgång till både datorer och läsplattor – men att eleverna inte kan utnyttja tekniken.

– Detta begränsar våra möjligheter. Bristen på utrustning är ett betydligt mindre problem än bristen på uppkoppling. Det finns så mycket information och så många pedagogiska resurser online som våra elever inte har tillgång till, konstaterar Omar Santander.

Luciano Ahumada, chef vid institutet för information och telekommunikation vid Diego Portales-universitetet, menar samtidigt att utbyggnaden av internet är ett viktigt första steg. Men han menar att för kampen mot de digitala klyftorna också står inför flera andra hinder, som bland annat har med ekonomiska förutsättningar att göra.

Orlando Milesi