Pandemin orsakade ännu svårare arbetsmarknad för unga afrikaner

New York, 220825 (IPS) – Ungdomar drabbades särskilt hårt av coronapandemins negativa effekter på arbetsmarknaden, visar en ny rapport från FN:s arbetslivsorgan, ILO. I södra Afrika har situationen försämrats ytterligare för de många miljoner unga som hade mycket svårt att få ett jobb redan innan krisen.

Tidigt under pandemin varnade analytiker för att alla nedstängningar skulle slå särskilt hårt mot världens unga, som vanligtvis har färre ekonomiska tillgångar och mindre arbetslivserfarenhet.

ILO:s nya rapport bekräftar nu dessa farhågor. Ungdomar är den grupp som drabbades hårdast av den sjunkande sysselsättningsgraden i samband med pandemin.

I flera höginkomstländer har siffrorna sedan återgått till liknande nivåer som innan pandemin. Men på den afrikanska kontinenten har pandemin snarare förvärrat läget på arbetsmarknaden ytterligare för unga personer.

Afrika har en mycket ung befolkning och i länderna söder om Sahara beräknas hela 70 procent vara under 30 år gamla. Samtidigt visar studier att mellan tio och tolv miljoner fler unga afrikaner varje år kommer ut på en arbetsmarknad som bara kan erbjuda runt tre miljoner arbetstillfällen.

ILO uppger att var femte ung afrikan under 2020 inte hade ett arbete, studerade eller ingick i något utbildningsprogram.

För många miljoner unga afrikaner är bristen på arbeten ett enormt problem som även riskerar att få svåra långsiktiga konsekvenser. Ett av länderna där läget är akut är Sydafrika, där ungdomsarbetslösheten beräknas ligga på dryga 63 procent.

I många länder i södra Afrika är det stora problemet för ungdomar den skriande bristen på riktiga anställningar. I stället tvingas många försörja sig inom den otrygga informella ekonomin, där de saknar alla typer av sociala skyddsnät.

Hög ungdomsarbetslöshet får även stora samhälleliga konsekvenser, bland annat genom att riskerna för politisk instabilitet ökar.

ILO rekommenderar världens regeringar att genomföra flera olika åtgärder för att skapa nya arbetstillfällen åt sina unga befolkningar. Bland annat lyfter organet fram möjligheterna att satsa på den så kallade blå ekonomin – där marina resurser tas tillvara på ett hållbart sätt – och andra typer av hållbara arbeten.

Investeringar inom dessa sektorer skulle enligt ILO kunna resultera i flera miljoner nya arbetstillfällen för unga personer, vilket skulle kunna bli särskilt viktigt i Afrika som har så stora naturresurser.

ILO menar att det också behövs fler offentliga satsningar för att stötta unga entreprenörer.

Detta är också något som många ickestatliga organisationer arbetar med. En av dessa är Junior Achievement Africa, en organisation som stöttar unga entreprenörer och erbjuder yrkesutbildningar i flera afrikanska länder.

– Vi menar att utbildningssatsningar är lösningen. Det handlar inte bara om att skapa nya entreprenörer, utan också om att erbjuda unga människor de färdigheter som krävs för de jobb som är tillgängliga, säger Senanu Adiku vid Junior Achievement Africa, till IPS.

Han menar att utbildningssatsningar även får spridningseffekter, genom att nya företag i sin tur skapar fler arbetstillfällen.

Enligt Senanu Adiku startar en majoritet av de unga som går deras utbildning sedan egna företag – med fokus på de behov som finns i deras närområden.

I den nya rapporten betonar ILO att det ekonomiska återuppbyggnadsarbetet efter coronakrisen också innebär en möjlighet för världens länder att genomföra satsningar mot ungdomsarbetslösheten.

– Det unga människor har störst behov av är en välfungerande arbetsmarknad som kan erbjuda hyggliga arbetstillfällen samt bra utbildningar för alla som är på väg ut på arbetsmarknaden, säger Martha Newton, biträdande chef för policyfrågor vid ILO, i ett uttalande.

Juliet Morrison