Afrikanska unionen vill se ny handlingsplan mot barnarbete

Durban, 220519 (IPS) – Om den globala kampen mot barnarbete ska lyckas krävs det framgångsrika åtgärder på den afrikanska kontinenten – där en majoritet av de utnyttjade barnen lever. I veckan förväntas en ny handlingsplan mot barnarbete antas vid en internationell konferens i Durban, Sydafrika.

En majoritet av de uppskattningsvis 160 miljoner barn i världen som tvingas arbeta lever i Afrika, där barnarbetarna främst återfinns inom jordbruket.

I veckan håller Internationella arbetsorganisationen, ILO, sin femte konferens om avskaffande av barnarbete. Där förväntas en ny handlingsplan, “Durban Call to Action”, antas.

Bakom handlingsplanen står ILO och ett antal organisationer, däribland Afrikanska unionen. Målsättningen är att den ska genomföras av alla länder på den afrikanska kontinenten.

ILO:s Afrika-chef, Cynthia Samuel-Olonjuwon, menar att det kommer att krävas samordnade insatser på kontinenten för att målen i handlingsplanen ska kunna förverkligas.

– Vägen kommer att vara lång, men vi vet också att det finns en stark vilja att agera. Vi behöver samordna insatserna med privata aktörer och det civila samhället, sade hon inför konferensdeltagarna.

Afrikanska unionens företrädare Houssein Guedi betonar behovet av nya åtgärder i Afrika. Han lyfter fram att det beräknas finnas drygt 92 miljoner barn på kontinenten som tvingas arbeta –  drygt vart femte afrikanskt barn.

Enligt Houssein Guedi är en majoritet av barnarbetarna yngre än tolv år gamla – och nästan hälften har dessutom arbetsuppgifter som anses vara farliga.

Problemen med barnarbete hänger oftast samman med andra utmaningar och är större i länder där många försörjer sig inom den informella ekonomin och där fattigdomen är utbredd.

Enligt Houssein Guedi har den politiska viljan att genomföra satsningar och stifta lagar för att få ett slut på barnarbetet ökat i regionens länder på senare år – även om många luckor återstår.

Abebe Haile Gabriel, biträdande generaldirektör för FN:s jordbruksorganisation, FAO, understryker att det krävs satsningar på en ökad mekanisering av det afrikanska jordbruket – för att minska efterfrågan på billig arbetskraft.

Afrikanska unionens kommissionär för ekonomisk utveckling, Albert Mudenda Muchangam, konstaterar att barnarbetet har fruktansvärda konsekvenser.

– Det är vårt ansvar att få ett slut på det – och att i stället ge barnen en möjlighet att utbilda sig, umgås med vänner och kunna växa upp till att bli hyggliga människor. De fortsatta problemen med barnarbete underminerar allt detta – och förstör barnens liv. Vi måste med gemensamma krafter se till att bekämpa det gissel barnabetet innebär, säger Albert Mudenda Muchangam.

Lyse Comins