Barnarbetet kan stoppas – budskapet vid global konferens

Durban, 220518 (IPS) – Om världens länder årligen satsade lika mycket på att bekämpa barnarbetet som man under bara tio dagar lägger på sina försvar så skulle kampen lyckas. Det är budskapet från den indiske barnrättsaktivisten Kailash Satyarthi vid en pågående global konferens mot barnarbete.

Kailash Satyarthi, mottagare av Nobels fredspris 2014, menar att motsvarande 35 miljarder dollar om året skulle räcka för att ge alla barn i världen tillgång till sociala skyddsnät. Och enligt honom är det ett litet pris att betala med tanke på de katastrofala konsekvenser som barnarbetet orsakar.

Efter en långvarig minskning av barnarbetet har antalet barn som tvingas jobba börjat öka igen på senare år, visar siffror från FN. I dag beräknas det finnas 160 miljoner barn i världen som arbetar. Det är en siffra som förväntas öka med ytterligare flera miljoner barn, om inga drastiska insatser sätts in.

Den indiske barnrättsaktivisten är en av många experter som denna vecka deltar i en internationell konferens mot barnarbete som anordnas av FN-organet ILO i Durban.

Kailash Satyarthi hävdar dessutom att den summa som USA:s befolkning under mindre än en vecka lägger på tobak vecka skulle räcka för att se till att alla världens barn får möjlighet att gå i skolan.

Kailash Satyarthi har kämpat för barns rättigheter i 40 års tid, och förblir optimistisk. Detta trots att problemen med barnarbete har börjat öka igen.

– Jag hyser starka förhoppningar om människans frihet. Världen kommer långsamt att bli alltmer medkännande, även om utvecklingen ibland går lite långsammare, säger han till IPS.

Han tillhör den grupp av aktivister som tillsammans med organisationer som ILO har lyckats få upp frågan om barnarbetet på den internationella dagordningen. Så har det inte alltid varit.

– Jag är hoppfull. När jag började engagera mig för 40 år sedan fanns det inga ILO-program och barnarbete sågs inte som ett problem, Men med tiden har insikten om att det är fel och till och med ett brott vuxit. Det här är ett gissel som funnits i hundratals år.

Kailash Satyarthi betonar att världen i dag har de resurser och kunskaper som krävs för att få ett slut på exploateringen av barn.

– Det som krävs nu är en stark politisk och social vilja.

Han har bildat en grupp bestående av flera Nobelpristagare och politiska ledare som arbetar för att stärka barnens situation i världen. Deras mål är bland annat att se till att världens länder ser till att en rättvis andel av resurserna går till satsningar på barnen – och för att stärka de sociala skyddsnäten.

Kailash Satyarthi säger att det i flera länder har blivit bevisat hur satsningar på bland annat skolmatsprogram leder till att färre barn tvingas arbeta.

Världens rika länder måste bidra mer för att hantera alla de problem som förvärrats av pandemin, menar han.

– Vi måste stärka det sociala skyddet för marginaliserade människor i låginkomstländer och fokusera på barnen samt på utbildning och hälsovård. Det handlar inte om några stora investeringar i jämförelse med vad vi riskerar att förlora – vilket är en hel generation, betonar Kailash Satyarthi.

Fawzia Moodley