Vilseledande reklam för mjölkersättning kritiseras hårt av WHO

Madrid, 220509 (IPS) – Tillverkare av bröstmjölksersättning använder sig av lömska metoder i sin marknadsföring mot gravida kvinnor – vilket ökar riskerna för att mammor inte börjar amma sina barn. Det uppger Världshälsoorganisationen, WHO, i en ny rapport som uppmanar till åtgärder mot företagen.

Enligt WHO använder sig företagen som säljer mjölkersättning av ”lömska, skadliga, aggressiva, förledande och genomträngande” marknadsföringsmetoder med ett enda syfte – att ytterligare öka sina redan stora vinster.

Tillverkarna uppges använda sig av sociala medier och influerare för att nå ut till gravida och nyförlösta kvinnor med olika former av dold reklam.

I den nya rapporten beskriver WHO flera olika metoder som används för att påverka nyblivna föräldrar. Det sker bland annat genom att företagen köper och samlar in personlig information från olika appar, genom virtuella grupper och betalda influerare – för att kunna rikta sina budskap till gravida kvinnor och nyblivna mammor.

Företagen som tillverkar mjölkersättning uppges med sina inlägg nå ut till 229 miljoner människor via sociala medieplattformar. Enligt WHO når företagen därmed ut till tre gånger fler människor än de ickekommersiella aktörer som vill nå ut med budskap om amningens många fördelar.

Marknadsföringen leder till en ökad försäljning av mjölkersättning samtidigt som färre mammor följer WHO:s rekommendationer om helamning av små barn.

Francesco Branca, chef för WHO:s avdelning för näring och livsmedelssäkerhet, menar att reklamen för mjölkersättning borde ha stoppats för länge sedan:

– Att dessa företag nu använder sig av ännu mer kraftfulla och försåtliga reklambudskap för att öka sin försäljning är oförlåtligt och måste stoppas.

Rapporten bygger på flera studier av den digitala marknadsföring som bedrivs och visar att budskapen är inriktade på att förstärka de myter som florerar om amning – och att underminera kvinnors tilltro till sin förmåga att amma sitt barn.

Enligt WHO bryter reklamen tydligt mot den internationella kod om marknadsföring av mjölkersättning som slogs fast 1981 – och som syftar till att skydda allmänheten från aggressiv reklam som kan leda till minskad amning.

Rapportförfattarna hänvisar till forskning som tydligt visar att helamning har en avgörande betydelse för små barns hälsa. Enligt WHO går alldeles för många barn i dag miste om detta skydd – och situationen kan förvärras ytterligare om marknadsföringen för mjölkersättning tillåts fortsätta.

WHO kräver att företagen upphör med sina reklamstrategier samtidigt som världens regeringar uppmanas se till att genom lagstiftning sätta stopp för alla former av reklam för mjölkersättning.

Rapporten bygger på en omfattande analys av budskap som på flera olika språk sprids via olika sociala medieplattformar.

I en gemensam rapport som kom tidigare i år konstaterade WHO och Unicef att mjölkersättningsföretagen använder sig av en lång rad systematiska och oetiska marknadsföringsmetoder. Metoderna inkluderar gratisprover till nyblivna mammor, men är också inriktade på att påverka sjukvårdspersonal.

Baher Kamal