Kenya: Skövlade mangroveträd förvärrar klimatförändringarnas effekter

Nairobi, 220422 (IPS) – För kustbefolkningen i regionen Kwale i södra Kenya har det blivit allt svårare att leva på fisket – samtidigt som inträngande havsvatten slår hårt mot jordbruket. Situationen har förvärrats i takt med att de mangroveskogar som tidigare… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Joyce Chimbi