Traditionella metoder hjälper bönder att bemöta klimatproblem

Pune, 220412 (IPS) – Nyckfulla väderförhållanden, extremt höga temperaturer och ökande problem med skadeinsekter har gjort livet allt svårare för bönderna i den indiska delstaten Maharashtra. Men i flera distrikt har en satsning baserad på traditionella metoder och modern teknik gett… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Rina Mukherji