Egypten: Projekt ger fattiga ny framtidstro

Kairo, 220411 (IPS) – Efter att Suhier Abeds man hade drabbats av en svår arbetsplatsolycka föll ansvaret över fembarnsfamiljens försörjning på henne.

När 32-åriga Suhier Abeds man bröt båda sina ben efter en fallolycka på det bygge där han arbetade förlorade familjen de motsvarande tusen kronor i månaden som varit hans lön.

Då fick hon kontakt med ett program som gav henne en möjlighet att starta en egen verksamhet – genom att föda upp getter.

– Med tiden lyckades jag utveckla verksamheten, berättar hon för IPS.

Familjen delar ett litet hus med en annan familj i en by i regionen Assiut. Orten påminner om många andra byar i Egypten – där arbetslösheten och fattigdomen är utbredd.

Tack vare inkomsterna från uppfödningen av getter kunde Suhier Abed med tiden inleda ett nytt projekt, där hon tillverkar ett eget regöringsmedel som hon numera säljer till andra i byn – och med tiden lyckades hon betala tillbaka det lån hon fick tillgång till genom projektet.

Nu är hennes målsättning att kunna köpa in utrustning för att kunna utöka sin produktion och att se till att hennes barn får chansen till en bra utbildning, något hon själv aldrig fick.

Projektet, som drivs av utvecklingsorganisationen BRAC, är inriktad mot att stötta extremt fattiga människor på landsbygden att genom eget arbete kunna ta sig ur sin situation.

Egypten är ett land där en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, och de allra fattigaste är hårt drabbade av stigande matpriser och bristen på arbetstilfällen.

Tillsammans med flera lokala organisationer har BRAC:s program hittills nått ut till 2 400 hushåll som fått stöd för att kunna skapa hållbara försörjningsmöjligheter. Programmet startade 2018 i två av Egyptens allra fattigaste regioner – Assiut och Sohag.

Bobby Irven vid BRAC berättar för IPS att projektledarna bland annat arbetar med att utbilda deltagarna om hur man finansierar projekt och startar ett sparande – men också stöttar dem inom en rad andra områden som berör deras livssituation.

– För att utrota den extrema fattigdomen – som handlar om så mycket mer än bristande inkomster – måste vi bemöta flera av de hinder som fattiga människor ställs inför, däribland bristen på mat, rent dricksvatten, inkomster och möjligheten till sparande, säger Bobby Irven.

Safaa Khalaf är en av programmets projektledare. Hon arbetar med ett 60-tal hushåll i en av byarna och berättar att hon besöker var och en av familjerna varje månad. De pratar om ekonomi, men också om frågor som berör många kvinnor – som kvinnlig könsstympning, tidiga giftermål och preventivmedel.

Projektledarna är även viktiga för att knyta kontakter med finansiella tjänster. Detta eftersom många fattiga människor tror att de inte har några möjligheter att skaffa sparkonton eller andra banktjänster på grund av sin ekonomiska situation.

Hisham Allam