Krav på åtgärder mot den människohandel som hotar ukrainska flyktingar

Bratislava, 220331 (IPS) – Det behövs fler åtgärder för att förhindra att kvinnor och barn som har flytt undan den ryska invasionen av Ukraina utsätts för människohandel och andra former av övergrepp. Det menar människorättsorganisationer.

Sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina den 24 februari har uppskattningsvis fyra miljoner människor flytt landet, medan ännu fler befinner sig på flykt inne i Ukraina.

Lokala och internationella människorättsorganisationer varnar för att flyktingarna, som främst är kvinnor och barn, löper en förhöjd risk att utsättas både för människohandel och könsbaserat våld. Det gäller både de som flytt utomlands, men också de många flyktingar som har tvingas ut på långa och farliga resor inne i Ukraina i jakt på skydd.

– När människor tvingas på flykt från sina hem blir de sårbara. Riskerna är alltid uppenbara i sådana situationer. Och vi är djupt oroade över de rapporter som har kommit om trafficking och sexuellt våld, säger Shabia Mantoo, talesperson för FN:s flyktingorgan UNHCR, till IPS.

Kriget i Ukraina har enligt FN lett till den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Flera miljoner människor har på kort tid begett sig över gränserna till Polen, Ungern, Slovakien, Rumänien och Moldavien.

Viljan att hjälpa flyktingarna är mycket stor, men en stor del av insatserna har också organiserats av nybildade grupper och individuella krafter. Etablerade organisationer menar att det ökar riskerna för att flyktingar ska bli utnyttjade.

– Mottagningssystemet gör att flyktingarna utsätts för risker, inte bara i form av trafficking och sexuellt våld utan också för andra former av exploatering, säger Nico Delvino, vid Amnesty International till IPS.

Han har granskat mottagandet vid den polska gränsen, och säger att den hjälp och solidaritet som frivilliga bidrar med är ”hjärtevärmande”.

– Men detta har inte matchats av de statliga organisationerna. Det saknas koordination och uppstyrning vid gränserna. Vem som helst kan dyka upp i en väst och påstå att de arbetar som frivillig, och det genomförs inga kontroller av dessa personer. Det är en kaotisk och farlig situation, säger Nico Delvino.

Det har också kommit obekräftade rapporter om hur flyktingar ska ha utsatts för människohandel och sexuellt våld. Frivilligarbetare och hjälporganisationer berättar för IPS om hur de hört talas om kvinnor som blivit våldtagna eller uppsökta av personer som tycks ha varit ute efter att exploatera dem.

Interpol har nu skickat ut poliser som ska utreda misstänkta fall av trafficking i Moldavien, och även i andra länder har den lokala polisen inlett undersökningar.

En överväldigande majoritet av flyktingarna är kvinnor och barn, eftersom alla ukrainska män i åldern mellan 16 och 60 år har beordrats att stanna kvar i Ukraina för att delta i landets försvar.

Många barn som har flytt på egen hand riskerar samtidigt att komma bort efter att de lämnat hemlandet, varnar paraplyorganisationen Missing Children Europe, som består av 24 grupper som arbetar för barns rättigheter.

– Det är ett allvarligt problem, inte bara för att barnen kan försvinna och bli svåra att återfinna, utan också eftersom det ökar riskerna för trafficking, säger Aagje Ieven, generalsekreterare för Missing Children Europe.

Organisationer menar att mottagarländerna nu måste se till att upprätta ordentliga system för att registrera flyktingarna och följa upp vart de tar vägen. Detta för att minska riskerna för att de blir utnyttjade av kriminella grupper som är intresserade av att dra nytta av deras utsatthet. Internationella organ som UNHCR och Unicef har också inlett arbetet med att hjälpa länderna att få sådana system på plats.

Samtidigt har mindre organisationer på vissa platser börjat sprida information till flyktingar om att de inte ska ta emot erbjudanden om boenden eller transporter från personer som verkar misstänkta. De har även lanserat hjälplinjer dit personer kan vända sig om de vill rapportera misstänkta händelser.

Ed Holt