Ny lag i Zimbabwe kan slå hårt mot organisationer

Bulawayo, 220323 (IPS) – Regeringen i Zimbabwe vill skärpa den lag som reglerar ickestatliga organisationers verksamhet. Kritiker varnar dock för att förändringen skulle få förödande effekter i det krisdrabbade landet.

Målet med lagförändringen är enligt regeringen att förhindra att pengar skickas till organisationer som är verksamma i landet, men där det verkliga syftet är att driva politisk verksamhet.

Det styrande partiet Zanu-PF har länge anklagat ickestatliga organisationer för att samarbeta med utländska aktörer med målsättningen att få till ett regeringsskifte.

De senaste dagarna har allmänheten bjudits in till landets parlament för att få möjlighet att delge sina åsikter om lagförändringen. Men dessa möten har kantats av våldsamheter som människorättsorganisationer hävdar att regeringslojala aktivister har stått bakom.

Nyligen hävdade regeringsrepresentanten Larry Mavima att det inte finns något behov av ickestatliga organisationer i Zimbabwe eftersom det inte råder krig i landet. Han uppmanade i stället dessa organisationer att ”bege sig till Ukraina”, där deras verksamhet är mer efterfrågad.

– Hur länge ska vi fortsätta att vara beroende av andra människor? Det fanns en tid när ickestatliga organisationer behövdes, men nu måste vi förändra hur vi ser på det, sade Larry Mavima i samband med ett offentligt möte i provinsen Midlands.

Mötet hölls i en del av landet som har drabbats av återkommande torka – och där behoven av humanitära insatser har fortsatt att växa.

Hans uttalanden mötte snabbt mycket hård kritik i ett land där miljontals människor är i behov av stödinsatser från ickestatliga organisationer. Enligt FN:s kontor för humanitära insatser var sju miljoner zimbabwier redan innan coronapandemin i behov av matbistånd. Och FN:s livsmedelsprogram uppger att den siffran har stigit ytterligare på grund av dåliga skördar de senaste två åren.

Kritiker oroar sig dessutom för vilka konsekvenser lagförslaget kan få inför de president- och parlamentsval som ska hållas nästa år.

– Det kommer att underminera möjligheterna för civilsamhällets organisationer att observera, rapportera om, och övervaka valen, säger Carine Kaneza Nantulya, vid Human Rights Watchs Afrikaavdelning, till IPS.

Hon betonar att ickestatliga organisationer är avgörande för att samhällen ska vara fria, öppna och demokratiska.

– Deras roll är att försvara och verka för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Den föreslagna lagförändringen är en del av en oroande utveckling med ett pågående bredare angrepp mot det civila utrymmet i Zimbabwe.

Detta är inte första gången som den zimbabwiska regeringen försöker sätta upp hinder för de ickestatliga organisationernas verksamhet – vilket även har mött hård internationell kritik.

Flera lokala människorättsorganisationer varnade nyligen i en gemensam rapport för de svåra ekonomiska konsekvenser som hotar om lagförändringen genomförs. Enligt rapporten skulle alla störningar som drabbar verksamheter som drivs av ickestatliga organisationer sannolikt leda till att fattigdomen förvärras ytterligare, samtidigt som de framgångar som uppnåtts riskerar att rullas tillbaka.

McDonald Lewanika, ordförande Accountability Lab Zimbabwe –  en av de organisationer som står bakom rapporten, påpekar att all statistik som rör utvecklingen i landet visar att Zimbabwe är i behov av alla hjälpinsatser som är tillgängliga.

Han menar dessutom att anklagelserna mot ickestatliga organisationer om att de skulle bedriva partipolitisk verksamhet saknar grund.

– Det ligger inte i de ickestatliga organisationernas intresse att vara partiska, säger McDonald Lewanika till IPS.

Ignatius Banda