Latinamerikas stora informella sektor hårt drabbad under pandemin

Caracas, 220323 (IPS) – Hälften av alla yrkesverksamma latinamerikaner – 140 miljoner människor –  beräknas finnas inom den informella ekonomi som kännetecknas av svaga skyddsnät. Det är också en sektor som har drabbats särskilt hårt av pandemin. Många inom den stora… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Humberto Márquez