Majoritet av världens arbetare saknar trygga villkor

Madrid, 220321 (IPS) – Närmare 60 procent av världens arbetskraft är verksam inom den informella ekonomin. Enligt FN:s arbetsorganisation ILO har coronapandemin lett till att många tvingats söka sig till dessa jobb, som präglas av låga inkomster och bristande skyddsnät.

Närmare två miljarder människor i världen arbetar inom det som brukar kallas den informella sektorn. Det innebär vanligen att deras arbeten inte är reglerade i enlighet med gällande lagar och saknar sociala skyddsnät – vilket enligt ILO har svåra konsekvenser inte bara för individerna, utan för hela ekonomier.

På senare år har många insatser gjorts för att vända utvecklingen, men enligt ILO tyder inget på att det har gett några resultat. I stället har coronapandemin snarare resulterat i att allt fler har tvingats in i den informella ekonomin för att överleva – samtidigt som pandemin har satt ljuset på hur viktiga de sociala skyddsnäten är för anställda, i synnerhet när de inte kan utföra sina arbeten.

Internationella valutafonden, IMF, betonar samtidigt att den informella ekonomin är ett globalt fenomen – även om den är särskilt utbredd i världens utvecklingsländer.

IMF påpekar att det kan handla om allt ifrån personer som kör minibussar i Afrika, till de som står bakom marknadsstånd i Latinamerika eller arbetar som gatuförsäljare vid vägkorsningar i många av världens länder.

I mer utvecklade ekonomer kan det handla om så kallade gigarbetare, personer som jobbar inom byggindustrin och hushållsarbetare, men också om registrerade företag som även bedriver verksamhet inom den informella sektorn.

Utbredningen är som störst i Latinamerika och södra Afrika, enligt IMF.

Samtidigt påpekar IMF att det är en verksamhet som är svår att granska, eftersom många inom den informella ekonomin är svåra att nå via undersökningar.

IMF påpekar att personal inom den informella sektorn har drabbats särskilt hårt under pandemin. Detta eftersom det är vanligt att de har arbeten som innebär nära kontakter med andra – som exempelvis taxichaufförer, gatuförsäljare eller hushållsarbetare, jobb som inte kan utföras på distans.

IMF beräknar att många av de uppskattningsvis 95 miljoner människor som föll ned i extrem fattigdom under pandemins första år var sysselsatta inom den informella ekonomin.

Särskilt vanligt är det att kvinnor återfinns inom sektorn, enligt FN:s organ UN Women, som påpekar att det leder till att många kvinnor tvingas arbeta utan några sociala skyddsnät i form av pensioner eller sjukförsäkringar. Detta är enligt UN Women också en av orsakerna till att fattigdomen är särskilt utbredd bland äldre kvinnor i världen.

Baher Kamal