Brasilien: Miljontals hushållsarbetare hårt drabbade under pandemin

Rio de Janeiro, 220301 (IPS) – De miljontals kvinnor som försörjer sig som hushållsarbetare i Brasilien är ofta utsatta för flera lager av diskriminering. Pandemin har lett till att deras situation har förvärrats ytterligare, uppger en facklig företrädare för yrkesgruppen. Hushållsarbetarna… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mario Osava