Nya insatser krävs mot klimatrelaterade vattenkriser i Afrika

Bulawayo, 220217 (IPS) – Bristen på vatten blir alltmer akut i södra Afrika i takt med att klimatförändringarnas effekter förvärras. Det leder i sin tur till ökade risker för konflikter om den livsnödvändiga naturresursen, varnar experter.

Nyligen gick Global Water Partnership, GWP, ut med en vädjan till omvärlden om resurser för att bemöta vad den internationella organisationen beskriver som ”den värsta torkan under en generation i östra Afrika”.

Östafrika har drabbats av både översvämningar och torkor. De extrema väderfenomenen har slagit hårt mot både boskap och människor. Enligt GWP har inte det internationella samfundet levt upp till sina löften om att bidra med ökade resurser för att bemöta de tilltagande problemen med vatten.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Enligt Afrikanska utvecklingsbanken lever var tredje afrikan med en bristande tillgång på vatten – och söder om Sahara finns det nästan 400 miljoner människor som har problem att tillgodose sina behov av rent dricksvatten.

FN-organet UN Water konstaterar att hälften av de människor i världen som tvingas dricka vatten från osäkra källor bor på den afrikanska kontinenten.

FN:s miljöprogram, Unep, beräknar att Afrikas länder skulle behöva satsa motsvarande 100 miljarder dollar om året på klimatanpassningar fram till 2050, en siffra som ligger långt ifrån vad som hittills har uppnåtts.

Enligt Unicef hotas många miljoner bara i Etiopien just nu av akut vattenbrist på grund av den förödande torka som även har lett till stora folkförflyttningar. Experter varnar samtidigt för att dessa folkförflyttningar har lett till konflikter om vatten.

– Bristen på rent vatten förvärrar situationen ännu mer för kvinnor och barn och kvinnor. Barn som tvingas dricka smutsigt vatten löper risk att drabbas av olika sjukdomar, däribland diarré, som är en av de vanligaste dödsorsakerna för barn som ännu inte har fyllt fem år, säger Gianfranco Rotigliano, Unicefs representant för Etiopien.

Experter menar att de drabbade afrikanska länderna behöver agera gemensamt för att bemöta klimatkrisen.

– De bör organisera sig och uttala sig som en gemensam grupp, säger Levis Kavagi, Uneps koordinator för ekosystem och biologisk mångfald i Afrika, till IPS.

Den humanitära organisationen Care International har i en studie belyst de många löften om ökad klimatfinansiering som omvärlden avgett – men sedan inte infriat.

– Det finns inget ramverk som kan ställa de rika länderna till svars, säger Alex Simalabwi, GWP:s koordinator för Afrika, till IPS.

Forskaren Nathan Mason vid brittiska Overseas Development Institute säger samtidigt att världens rika länder möjligen inte vill medge – i ekonomiska termer – hur oproportionerligt hårt de afrikanska länderna drabbas av klimatförändringarna och de ökande vattenrelaterade problemen.

– Detta eftersom det skulle kunna öppna för skadeståndskrav på många miljarder dollar, säger Nathan Mason.

Ignatius Banda