Inkluderande utbildning i fokus på toppmöte om funktionsrätt

Nairobi, 220217 (IPS) – En mycket stor andel av de barn i världen som har en funktionsnedsättning får aldrig möjlighet att gå i skolan – och än värre är situationen för de barn som lever i krissituationer. Det är en av… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Joyce Chimbi