Inkluderande utbildning i fokus på toppmöte om funktionsrätt

Nairobi, 220217 (IPS) – En mycket stor andel av de barn i världen som har en funktionsnedsättning får aldrig möjlighet att gå i skolan – och än värre är situationen för de barn som lever i krissituationer. Det är en av de frågor som diskuteras vid det globala toppmöte om funktionsrätt som pågår denna vecka.

Siffror från FN visar att ett av tre barn i världen med funktionsnedsättning inte går i grundskolan. Det är en mycket högre andel än för andra barn.

Särskilt svår är situationen för de barn med funktionsnedsättning som befinner sig på flykt från olika kriser. Det sade Yasmine Sherif, chef för den globala fonden Education Cannot Wait, ECW, i samband med det digitala toppmötet Global Disability Summit, som pågår fram till på torsdagen.

Hon uppmanade samtidigt världssamfundet att genomföra konkreta åtgärder för att hjälpa alla dessa barn som är drabbade av väpnade konflikter, klimatrelaterade katastrofer eller befinner sig på flykt, att kunna gå i skolan.

I de program som ECW bedriver är inkludering av barn med funktionsnedsättning en viktig fråga, enligt Yasmine Sherif.

Toppmötet samlar representanter för regeringar, samt experter och organisationer. Målet är att se till att världens länder och institutioner lever upp till sina åtaganden om att genomföra satsningar för att stärka personer som lever med funktionsnedsättning – en grupp som tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen och som ofta utsätts för diskriminering.

Vid en paneldiskussion på onsdagen lyfte Nadia Hadad från paraplyorganisationen European Disability Forum fram att det finns många miljoner personer med funktionsnedsättning som är i behov av humanitära hjälpinsatser.

En annan av deltagarna var Nujeen Mustafa, som flydde från hemlandet Syrien till Tyskland som 16-åring i en rullstol, och som har dokumenterat sin resa i en bok. Hon föddes med cerebral pares och berättade om hur detta gjorde att hon tvingades möta ett samhälle som inte ansåg att hon hade någon framtid.

När konflikten i Syrien startade blev det enligt henne ännu mer tydligt hur få skyddsåtgärder det fanns för personer med funktionsnedsättning.

– Personer med funktionsnedsättning löper en förhöjd risk att drabbas av våld och diskriminering. Vi ber inte om en tjänst när vi begär ett aktivt och meningsfullt deltagande – utan detta är en rättighet för alla personer med funktionsnedsättning, slog Nujeen Mustafa fast.

Joyce Chimbi